QueQ พัฒนาแอปฯ จองคิวโรงพยาบาล ช่วยคนป่วยไม่ต้องรอนาน!

บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ SME Thailand Inno Awards 2018 บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอ Software และ Platform ที่สามารถแก้ปัญหาการแน่นขนัดของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ช่วยเปลี่ยนวิถีชี..บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
SME Thailand Inno Awards 2018

บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอ Software และ Platform ที่สามารถแก้ปัญหาการแน่นขนัดของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนที่จำเป็นต้องเข้ารับบริการไปตลอดกาล เพราะสามารถลดเวลาในการรอรับบริการของผู้ป่วย ช่วยปรับปรุงกระบวนการดำเนินการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยข้อมูลหลายๆ ด้าน และระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแนะนำหรือแจ้งเตือนจุดที่ทำให้เกิดปัญหาการแน่นขนัด จึงทำให้เกิดความสะดวกสบายและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ อันเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานหลายสิบปี ซึ่งระบบนี้มีการใช้งานจริงแล้วในหลายโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี