The Sunflowers ประติมากรรมแสงรักสิ่งแวดล้อมฝีมือคนไทย

บริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด นำเสนอ The Sunflowers เป็นการออกแบบประติมากรรมแสงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์พลังงานจากต้นดอกทานตะวัน ที่มักหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ จึงมีแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งอยู่เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน โดยใช้พลังงานล..
บริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด
รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
SME Thailand Inno Awards 2018

บริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด นำเสนอ The Sunflowers เป็นการออกแบบประติมากรรมแสงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์พลังงานจากต้นดอกทานตะวัน ที่มักหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ จึงมีแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งอยู่เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน โดยใช้พลังงานลมและปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุม จากนั้นนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ขับเคลื่อนตัวดอกไม้ในตอนกลางคืน

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี