MADE FROM SWEET LOCAL ปั้นตาลโตนดให้กำไรปัง II Rag to Rich EP.56 II SME Startup

เมื่อตาลโตนดคือโจทย์ที่คนรุ่นใหม่อยากนำมาทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างมูลค่า จึงเป็นที่มาของธุรกิจสายหวานที่มีส่วนผสมหลักเป็นลูกตาลและน้ำตาลข้นจากเมืองเพชรฯ ตีตลาดขนมและเครื่องดื่ม สร้างยอดขายได้หลักแสน

MADE FROM SWEET LOCAL ปั้นตาลโตนดให้กำไรปัง II Rag to Rich EP.56 II SME Startup
.
หยิบของถิ่นมาประยุกต์เป็นของกินแบบต๊าซ!
.
เมื่อตาลโตนดคือโจทย์ที่คนรุ่นใหม่อยากนำมาทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างมูลค่า จึงเป็นที่มาของธุรกิจสายหวานที่มีส่วนผสมหลักเป็นลูกตาลและน้ำตาลข้นจากเมืองเพชรฯ ตีตลาดขนมและเครื่องดื่ม สร้างยอดขายได้หลักแสน
.
พบกับ “ดุ๊” ธุรกิจของหวานที่ปลุกชีวิตให้น้ำตาลจากภูมิปัญญากลับมาคึกคักอีกครั้งได้อย่างอร่อยเหาะ!
.
#smestartup #sme #startup #ดุ๊ #duu #ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์
.
www.smethailanclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี