พบช่องโหว่ลงทุนทองคำในไทยเสี่ยงสูง

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยผลวิจัยชี้ชัดนักลงทุนในกองทุนเปิดทองคำของไทยมีความเสี่ยงสูง ระบุมีช่องโหว่จากการอ้างอิงราคากองทุนทองคำสิงคโปร์ (SPDR GLD 10US$) แนะก.ล.ต.รักษาผลประโยชน์นักลงทุนทองคำในไทย เผยหากราคายังถูกบิดเบือนได้ง่ายจะทำให้การดำเน..

เหตุผล 8 ข้อที่ต้องใช้ระบบบัญชี

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป เมื่อพูดถึงการทำบัญชี เรามักจะเห็นเป็นลักษณะของการจดรายรับ-รายจ่ายลงในสมุด หรือไม่ก็เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้และข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ไว้ในกล่องหรือไม่ก็ใส่แฟ้มวางไว้ และเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ย่อมมีมากขึ้นๆ ตามการเติบโตของธุรกิจ และ..

จัดระบบบัญชี รับมือตลาดเสรีอาเซียน

ศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท Network Advisory Team (NAT) สำนักบัญชีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001 ได้ให้ความเห็นไว้ว่า กิจการของต่างชาติที่เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนนั้น เพราะให้ความสนใจในบัญชีบริหาร ต่างกับธุรกิจของคนไทยส่วนใหญ่ ที่มองข้ามการทำบัญชีในเชิงบริหาร..

เตรียมพร้อมก่อนร่วมทุน Private Equity

นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินมาจาสถาบันการเงินปกติมาเพื่อลงทุนในธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดกลางที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ยังมีโอกาสที่จะเปิดรับการลงทุนจากบุคคลภายนอก ภายใต้รูปแบบกองทุนร่วมลงทุน หรือ Private Equity ได้ด้วย นอกเหนือจากมีต้นทุนต่ำแล้ว ยังมีโอกาสพัฒ..

ลีสซิ่ง-เช่าซื้อ ฝาแฝดช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

ในภาวะที่การลงทุนภาคเอกชนเริ่มกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง SME ที่อยู่ในภาคการผลิตจำเป็นต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มขึ้น สินเชื่อประเภท “ลีสซิ่ง-เช่าซื้อ” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมกับยังเหลือสภาพคล่องในธุรกิจ แต่แท้จริงแล้วสินเชื่อสองประเภทนี..

“เช็คเด้ง” ไม่ต้องติดคุก ดีหรือร้ายกับ SME

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ ตีแผ่งานวิจัยพบว่าการฟ้องร้องคดีเช็คในชั้นศาลสร้างความยุ่งยาก ทั้งมุมคู่กรณีและภาครัฐ เสนอให้คดีเช็คเด้งพ้นจากการเป็น คดีอาญา เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินคดี แน่นอนว่าผู้ประกอบการ SME ซึ่งส่วนใหญ่ทำธุรกรรมการเงิน โดยใช้เช็คจะได้รับผลก..

สร้างทีมบัญชีอย่างไร...ให้องค์กรรุ่ง

ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทราบดีว่า ตัวเลขทางบัญชีนั้นมีความสำคัญมากเพียงใด เพราะนอกจากจะถือเป็นเครื่องมือในการวัดผลการบริหารงานของผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจลงทุน การบริหารกระแสเงินสด และช่วยเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้อีกด้วย แต่ในโลกการเงินทางธุรกิจนี..

เจาะลึกขั้นตอนก่อนรับ Venture Capital

การเปิดรับกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) นอกจากเป็นการระดมทุนที่ต้นทุนต่ำแล้วเจ้าของกิจการยังได้รับความช่วยเหลือทางธุรกิจอื่นๆอีกด้วย แต่ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ขั้นตอนการพิจารณามีความลึกซึ้งสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือต้องมีความพร้อมทั้งธุรกิจและตัวเจ้..