ประกันกลุ่มจำเป็นแค่ไหน…สำหรับธุรกิจ SME

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการอาจมองว่า “ประกันกลุ่ม” เป็นสวัสดิการพนักงานที่มีต้นทุนสูง เพราะเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายให้ ก็คือ ต้นทุนที่บวกเพิ่มเข้าไปในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าผู้ประกอบการไม่อยากที่จะให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น หลายองค์กรเลือกที่จะควบคุมต้นทุนให้อยู่นิ่งไม่ให้ข..

ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายจากกรมสรรพากร

พี่คนนี้ เมื่อแรกทีเดียวที่ได้รับหมายจากกรมสรรพากร ก็ตกใจอยู่ไม่น้อย เพราะทำตัวไม่ถูก ตกใจ กลัวโดนตรวจ สอบภาษีย้อนหลัง กลัวโดนปรับ กลัวโดนจับ กลัวนั่น กลัวนี่ ไปหมด...จนผมเองก็งงว่าทำไมต้องกลัว ในเมื่อก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย ก็แค่ทำการค้าขายสินค้าอุปโภค บริโภค รายได้ปีหนึ่งก็แค..

รู้ภาษี ลดเสี่ยง เพิ่มกำไร

คำว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ยังคงเป็นอมตะใช้ได้กับในทุกเรื่อง ในการทำธุรกิจก็เช่นกัน นอกจากจะรู้จักตัวเองและคู่แข่งแล้ว ยังต้องรู้กฎกติกาด้วย หนึ่งในนั้นก็คือภาษี โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME หลายรายไม่รู้หรือไม่ได้ให้ความสำค..

ลงทุนหุ้นป้ายแดงอย่างไร ไม่ให้เจ็บตัว

กระแสการนำกิจการเข้าจดทะเบียนในหุ้นกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับปี 2556 นี้ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีบริษัทเข้าจดทะเบียนอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อต้องการระดมทุนหรือตุนกระสุนเพื่อรองรับการขยายงานและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Com..

จัดระบบบัญชีให้เป็นสากลเพื่อคว้าโอกาสจาก AEC

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ. 2558 นั้นประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมในการเปิดการค้าเสรีระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยมีการคาดการณ์กันว่า AEC จะดึงดูดให้เงินทุนโดยตรงจากต่างชาติไหลเข้าประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะจาก อเมริกาและ ยุโรป ช่องทางที่ง่ายที่สุดที่บริษัทธุรกิจต..

'เงินทุนเคลื่อนย้าย' SMEs ต้องรู้ก่อนลุย AEC

มาตรการด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นหนึ่งในมาตรการที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องทำความเข้าใจก่อนการไปลงทุนต่างประเทศ ซึ่งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการผ่อนคลายด้านการลงทุนในต่างประเทศ ในช่วงปี 2012-2013 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ..

ภาษีที่ SMEs จำเป็นต้องจ่าย

การประกอบธุรกิจในรูปแบบ SMEs มีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและในรูปแบบบริษัท เรื่องทางภาษีจึงมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือบริษัท ล้วนแต่เป็นหน่วยภาษีที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐ บทความนี้จึงอยากนำเสนอภาระภาษีแบบบอกเล่าสู่กันฟังอย่างง่ายๆในเรื่องที่ผู้ประกอ..

ภาระหนี้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการสำรวจศักยภาพด้านการเงินเกี่ยวกับภาระหนี้สินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs โดยเปรียบเทียบความแตกต่างศักยภาพทางด้านการเงินของกิจการ 3 ขนาด คือ กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งในภาคการค้าและบริกา..

มุมภาษีธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME กับรายจ่าย

โดยทั่วไป ถ้ารายได้มากกว่ารายจ่ายย่อมถือว่ามีกำไร แต่ถ้ามีรายจ่ายมากกว่ารายได้อย่างมาก คำว่ากำไรคงหดหาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่อยากที่จะประสบพบเจอ เพราะการประกอบธุรกิจย่อมต้องการ “กำไร” เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนกิจการนั้นๆ ยิ่งรายได้เข้ามาเยอะย่อมถือว่ากิจการมีกำไรเยอ..

ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEกับภาษี!!!!

าษีที่ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทต่างๆต้องเกี่ยวข้องด้วยนั้นมีอยู่ด้วยกัน คือภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษีเงินได้นิติบุคคล(Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้หัก ณที่จ่าย(Withholding Tax)ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Value Added Tax) อากรแสตม์(Stamp Duty) ภาษีธุรกิจเฉพาะ(B..

8 วิธีวางแผนการเงินให้ได้ผล

ถ้าที่ผ่านมาคุณไม่เคยเก็บหลักฐานอย่างจริงจังว่าธุรกิจคุณทำเงินได้เท่าไหร่ คุณยังไม่รู้เลยว่าธุรกิจที่ทำไปจะประสบความสำเร็จหรือไม่ คุณบอกไม่ได้ว่าแผนการตลาดของบริษัทเวิร์กหรือเปล่า คุณไม่รู้ตัวเลขผลกำไรที่แน่ชัด เหล่านี้ล้วนเป็นกระจกที่จะสะท้อนบอกว่า จะรู้หรือไม่ว่าธุรกิจของคุณจ..

สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มสายป่านให้ธุรกิจ

ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาหลักคล้ายๆ กัน คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก เนื่องจากงบการเงินไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผลงานที่น่าเชื่อถือมาก่อน การบริหารยังไม่เป็นมืออาชีพเท่าที่ควร ธนาคารเลยไม่กล้าให้สินเชื่อ จึงน่าเสียดายว่ามี SME จำนวนมาก..