เตรียมพร้อมก่อนร่วมทุน Private Equity

นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินมาจาสถาบันการเงินปกติมาเพื่อลงทุนในธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดกลางที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ยังมีโอกาสที่จะเปิดรับการลงทุนจากบุคคลภายนอก ภายใต้รูปแบบกองทุนร่วมลงทุน หรือ Private Equity ได้ด้วย นอกเหนือจากมีต้นทุนต่ำแล้ว ยังมีโอกาสพัฒ..

ลีสซิ่ง-เช่าซื้อ ฝาแฝดช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

ในภาวะที่การลงทุนภาคเอกชนเริ่มกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง SME ที่อยู่ในภาคการผลิตจำเป็นต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มขึ้น สินเชื่อประเภท “ลีสซิ่ง-เช่าซื้อ” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมกับยังเหลือสภาพคล่องในธุรกิจ แต่แท้จริงแล้วสินเชื่อสองประเภทนี..

“เช็คเด้ง” ไม่ต้องติดคุก ดีหรือร้ายกับ SME

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ ตีแผ่งานวิจัยพบว่าการฟ้องร้องคดีเช็คในชั้นศาลสร้างความยุ่งยาก ทั้งมุมคู่กรณีและภาครัฐ เสนอให้คดีเช็คเด้งพ้นจากการเป็น คดีอาญา เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินคดี แน่นอนว่าผู้ประกอบการ SME ซึ่งส่วนใหญ่ทำธุรกรรมการเงิน โดยใช้เช็คจะได้รับผลก..

สร้างทีมบัญชีอย่างไร...ให้องค์กรรุ่ง

ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทราบดีว่า ตัวเลขทางบัญชีนั้นมีความสำคัญมากเพียงใด เพราะนอกจากจะถือเป็นเครื่องมือในการวัดผลการบริหารงานของผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจลงทุน การบริหารกระแสเงินสด และช่วยเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้อีกด้วย แต่ในโลกการเงินทางธุรกิจนี..

เจาะลึกขั้นตอนก่อนรับ Venture Capital

การเปิดรับกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) นอกจากเป็นการระดมทุนที่ต้นทุนต่ำแล้วเจ้าของกิจการยังได้รับความช่วยเหลือทางธุรกิจอื่นๆอีกด้วย แต่ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ขั้นตอนการพิจารณามีความลึกซึ้งสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือต้องมีความพร้อมทั้งธุรกิจและตัวเจ้..