Digital Marketing

4 เทคนิค ใช้ Emoji มัดใจลูกค้า

    รูปภาพหนึ่งภาพสื่อคำได้นับพัน Emoji ซึ่งเป็นรูปๆ หนึ่งก็สามารถสื่อสารความคิดออกไปได้อย่างชัดเจนเช่นกัน และด้วยความที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ชอบข้อความโฆษณาโดยเฉพาะที่ฮาร์ดเซลมากๆ ดังนั้น Emoji จึงเป็นตัวเลือกของหลายแบรนด์เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคไปบนออนไลน์     

    โดยมีข้อมูลจาก Emoji Research Team สนับสนุนด้วยว่าแบรนด์ที่ใช้ Emoji สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านเฟซบุ๊กมียอดไลก์เพิ่มถึง 57% ขณะที่มียอดคอมเมนต์และยอดแชร์เพิ่มอย่างละ 33% ส่วนแคปชั่นไหนในอินสตาแกรมมี Emoji ประกอบจะมียอดคอมเมนต์เพิ่ม 50% และถ้าใช้ Emoji ในทวิตเตอร์จะเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ 25.4% ทีเดียว ตัวเลขเหล่านี้คงพอจะบ่งบอกได้ว่า  Emoji มีความสำคัญเพียงใด 
    

    ดังนั้น ลองมาดูตัวอย่างการใช้ Emoji ที่ต่างประเทศที่ได้ผลมาแล้วกันดีกว่า 


    1.ต้องเข้าใจความหมาย Emoji ที่ใช้ เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้ข้อความมีความหมายผิดไป เช่น Emoji รูปลูกพีช 33% มองว่าสื่อถึงก้น 27% มองว่าสื่อถึงเรื่องเซ็ก และ 7% มองว่าสื่อถึงผลไม้ 
 
    2.ใช้ Emoji สร้างการมีส่วนร่วม  เช่น ในวันชาติสหรัฐฯ ทวิตเตอร์ของเบียร์ Bud Light โพสต์ภาพธงชาติสหรัฐฯ ที่สร้างจากการนำ Emoji มาเรียงเป็นภาพ โพสต์ดังกล่าวได้ 107,020 ไลก์ และ 140,554 รีทวีต 
     

    3.ใช้ Emoji ประกอบการขาย เช่น แคมเปญ Easy Order ของ Domino ลูกค้าสามารถสั่งพิซซาได้ง่ายๆ ด้วยการทวีต Emoji รูปพิซซาไปยัง Direct Messages ของ Domino 

    4.ใช้ Emoji ผูกไปกับแบรนด์  เช่น กองทุนโลกเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (WWF) ทุ่มเทให้กับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการรักษาสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ สร้างแคมเปญ# EndangeredEmoji Twitter ซึ่งได้บริจาคเงินมูลค่า£ 0.10 สำหรับการทวีต
  
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี