Digital Marketing

7 คำถามที่ต้องตอบ ก่อนพิชิตการตลาดออนไลน์

     ทุกวันนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาทำการตลาดโดยใช้โซเชียลมีเดีย เพราะเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จจากการใช้เครื่องมือนี้ ดังนั้นเพื่อให้สามารถทำการตลาดด้วยโซเชียลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการต้องตอบ 7 คำถามต่อไปนี้ให้ได้
 
     1. เป้าหมายคืออะไร?

     คำถามนี้สำคัญมาก เพราะการรู้เป้าหมายช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนากลยุทธ์การใช้โซเชียลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้แนวทางการโพสต์คอนเทนท์บนสื่อออนไลน์

     กฎเหล็กของการตั้งเป้าหมาย ประกอบด้วย

     Specific – ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และมีความเฉพาะเจาะจงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

     Measurable – ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เพื่อให้รู้ว่าความพยายามนั้นไม่สูญเปล่า

     Actionable – วางแผนอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

     Realistic – ตั้งเป้าหมายที่สามารถเป็นจริงได้ เพราะผู้ประกอบการไม่สามารถเพิ่มยอดผู้ติดตามเป็นล้านคนได้ในเวลาชั่วข้ามคืน

     Time-bound – กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้รู้ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องประสบความสำเร็จตอนไหน
 
     2. กลุ่มลูกค้าคือใคร?

     หากตอบคำถามข้อนี้ได้ ผู้ประกอบการจะรู้ว่า ต้องใช้กลยุทธ์ใดในโซเชียลฯ รวมถึงรู้ว่าต้องใช้คอนเทนต์ประเภทใดมาดึงดูดกลุ่มลูกค้า

     การกำหนดกลุ่มลูกค้าทำได้โดยพิจารณาลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographics) อย่างเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ และลักษณะจิตวิทยา (Psychographics) โดยวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินชีวิตในสิ่งที่ลูกค้าทำ เช่น ไลฟ์สไตล์ งานอดิเรก พฤติกรรมการใช้จ่าย แบรนด์คู่แข่งที่ลูกค้ากดติดตาม ตลอดทั้งสื่อและเว็บไซต์ที่ลูกค้าเข้าชม ยิ่งผู้ประกอบการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างคอนเทนต์ได้ถูกใจลูกค้ามากเท่านั้น
 
     3. แผนการตลาดออนไลน์เดินไปถึงไหนแล้ว?         
           
     การเห็นภาพที่ชัดเจนว่า ดำเนินงานตามแผนมาถึงขั้นไหนแล้วช่วยให้รู้ว่า การตลาดออนไลน์นี้มีส่วนไหนที่ต้องเพิ่มเติมหรือส่วนไหนที่ต้องลด
               
     สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ การมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าในแต่ละโซเชียลฯ คุณภาพของคอนเทนต์ทั้งรูปและวิดีโอ และความสม่ำเสมอในการโพสต์ นอกจากนี้ ลูกค้าของแบรนด์เป็นตัวกำหนดว่า ผู้ประกอบการควรใช้แพลตฟอร์มแบบไหน เช่น ถ้าผู้ประกอบการมีความสนใจใน Snapchat เพียงเล็กน้อย แต่ลูกค้าใช้แอพฯ นี้มาก ผู้ประกอบการควรหันมาให้ความสนใจกับแอพฯ นี้ และใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
 
     4. ทำคอนเทนต์แบบไหน?

     คอนเทนต์แบบไหนที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย หรือคอนเทนต์แบบไหนที่ทำให้กลยุทธ์การใช้สื่อโซเชียลฯ ก้าวไปอีกขั้น เป็นอีกคำถามที่ผู้ประกอบการต้องตอบให้ได้ ซึ่งวิธีง่ายๆ ในการหาคำตอบคือ ลิสต์ประเภทของคอนเทนต์ที่ตกหล่น หน้าตาคอนเทนต์ที่ต้องการ และสิ่งที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์
 
     5. ต้องใช้เงินหรือไม่?

     มีงบโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์อยู่เท่าไหร่  คำถามนี้น่ากลัวที่สุด แม้คำตอบที่ได้คือ “ไม่มี” แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่สามารถสร้างคอนเทนต์เจ๋งๆ ให้โดนใจลูกค้าได้
 
     6. ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง?  

     ปัจจุบันมีเครื่องมือฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากอยู่หลายตัวที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างคอนเทนต์ในแบบที่ต้องการ และมีเครือข่ายออนไลน์จำนวนมากที่ช่วยให้สร้างคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นอย่าง Facebook Live และ Instagram Stories ไม่เพียงเท่านี้ หากต้องการเพิ่มกราฟิกสวยๆ ในคอนเทนต์ แนะนำให้เข้าเว็บไซต์ www.hootsuite.com www.agorapulse.com และ www.canva.com
 
     7. ติดตามความก้าวหน้าของแบรนด์ได้อย่างไร?

     ก่อนลงมือทำตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ผู้ประกอบการต้องรู้ว่า ตัวชี้วัดไหนเวิร์ก เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่า ความพยายามที่กำลังทำนั้นคุ้มหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการง่ายต่อผู้ประกอบการในการรู้ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดีกว่าการนั่งเก็บข้อมูลหลังจากผ่านไป 3 เดือนwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี