Digital Marketing

MARKETING AUTOMATION การตลาดง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

Text : กองบรรณาธิการ
Main Idea
 
  • การทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และดูเหมือนค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว
 
  • จากปัญหาข้างต้น ทำให้เกิด Marketing Automation การทำการตลาดออนไลน์ผ่านระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการทำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และมีระบบ AI มาวิเคราะห์แคมเปญการตลาด ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด     ใครบอกว่าขายสินค้าออนไลด์ต้นทุนต่ำ เห็นทีจะผิดไปแล้วสำหรับยุคนี้ เพราะการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และดูเหมือนค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

     ปัญหานี้คงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเราเท่านั้น ในต่างประเทศเองธุรกิจ E Commerce ก็เจอปัญหาเดียวกัน ทำให้เป็นที่มาของการตลาดรูปแบบใหม่ผ่านระบบอัตโนมัติที่เรียกว่า Marketing Automation

     Marketing Automation คือการทำการตลาดออนไลน์ผ่านระบบอัตโนมัติ ซึ่งกำลังได้รับความนิยม เพราะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และมีการนำระบบ AI เข้ามาวิเคราะห์แคมเปญการตลาด ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด

     Marketing Automation มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากการสำรวจของ MarketingandMarkets.com เว็บไซต์วิจัยด้านสื่อ ที่พบว่า ในปี พ.ศ.2562 มูลค่าตลาดของ Marketing Automation ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.7 แสนล้านบาท
 
     ในหลายประเทศจึงมีการสร้างแพลตฟอร์ม Marketing Automation ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายขึ้นและทำได้ด้วยตนเอง

     ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Marketing Automation ที่น่าสนใจ ได้แก่
  1. Cobiro  
     ช่วยให้การสร้างโฆษณาบนกูเกิลเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายขึ้น แค่เชื่อมเว็บไซต์เข้ากับแพลตฟอร์ม และระบุสิ่งที่ต้องการ เช่น ยอดวิว ยอดไลค์ เมื่อพอใจจึงคลิกสร้างโฆษณา
  1. Opteo
     ช่วยวิเคราะห์ว่า แคมเปญการตลาดออนไลน์ที่ผู้ประกอบการคิดมานั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน จุดเด่นจุดด้อยคืออะไร ต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหน เพราะอะไร
  1. Adference
     ช่วยคิดแคมเปญการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้า คีย์เวิร์ด คำโฆษณา และแสดงข้อมูลที่นำไปใช้เปรียบเทียบได้ว่า ควรลงแคมเปญในช่องทางใด จึงจะได้ผลตอบรับที่ดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยคำนวณราคาที่ดีที่สุดของสินค้าเมื่อวางขายในแต่ละช่องทาง
  1. Autodigi
     แพลตฟอร์ม Marketing Automation ของบริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด ช่วยวิเคราะห์แคมเปญการตลาดออนไลน์ สามารถแก้ไขและให้ผลลัพธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยด้านข้อมูล เพราะผู้ใช้ต้องเข้าระบบโดยบัญชีกูเกิล และแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของแคมเปญแบบเรียลไทม์
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup