Digital Marketing

ทำความเข้าใจ Brand VS Business 2 ความต่างที่สร้างธุรกิจให้โตแบบยั่งยืน

Text: เจษฎา ปุรินทวรกุล


     แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่อย่างชัดเจน แต่การเติบโตของแบรนด์และธุรกิจ มักจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยแบรนด์เป็นภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือที่แสดงออกสู่สาธารณะในวงกว้าง ส่วนธุรกิจเป็นเรื่องของการทำให้ธุรกิจมีรายได้ กำไรและประสบความสำเร็จในระยะยาว แล้วเราจะทำอย่างไรให้ทั้งแบรนด์และธุรกิจเติบโตไปได้พร้อมๆ กัน ลองมาทำความเข้าใจความแตกต่างของ “แบรนด์” และ “ธุรกิจ” ที่เหมือนเป็นคนละเรื่อง แต่มีความสำคัญไม่แพ้กัน
 
     1. Brand VS Business


      ต้องบอกว่าเป้าหมายของการทำธุรกิจขั้นพื้นฐานคือการสร้างรายได้ เพื่อให้เกิดกำไรหล่อเลี้ยงธุรกิจ พนักงาน และองค์กร ขณะที่การสร้างแบรนด์จะเน้นที่การมีส่วนร่วมกับสังคมเพื่อสร้างการรับรู้ในเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ซึ่งการสร้างแบรนด์ไม่ได้อาศัยจำนวนผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ใช้ยอดขายเป็นตัวตั้ง แต่ต้องเน้นทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าถึง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าได้ง่าย และสะดวกขึ้น
 
     2. Brand ใหญ่กว่า Product


     การสร้างแบรนด์ เน้นไปที่การสร้างความรับรู้และความรู้สึก (ในเชิงบวก) เป็นหลัก โดยไม่จำเป็นต้องเน้นในสิ่งที่เราขาย เพราะแบรนด์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่า เราจะทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกกับเราอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์หนึ่งนำเสนอช่วงเวลาแห่งความสุข คำถามก็คือผลิตภัณฑ์คือความสุขใช่หรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ แต่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้องการสื่อสารถึงความสุข และอาจมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสุขที่มอบให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป จนวันหนึ่งเมื่อใครก็ตามมองภาพโลโก้ของแบรนด์นั้นๆ ก็สามารถเข้าใจได้ว่าแบรนด์นี้ เน้นเรื่องความสุข เป็นต้น


     หรือลองนึกภาพน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งที่โฆษณาให้เห็นเรื่องราวความสนุกสนานที่ได้ดื่มน้ำอัดลมร่วมกัน พร้อมกับแคมเปญ “Share a Coke” ซึ่งเป็นแคมเปญระดับโลกที่โค้กเปรียบเสมือนตัวแทนในการแบ่งปันความสุขให้กับทุกคน แคมเปญนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และธุรกิจ ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างธุรกิจ ยอดขาย และภาพลักษณ์ไปได้พร้อมๆ กัน
 
     3. Brand ไม่หายไปไหน


     ธุรกิจอาจล้มเหลว แต่แบรนด์อาจไม่จำเป็นต้องล้มละลายตามไปด้วย เพราะแบรนด์จะหายไปก็ต่อเมื่อ เราไม่สามารถหากลุ่มเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อและเติบโตต่อไปได้ ลองคิดภาพตามดูว่าวันหนึ่งธุรกิจที่เราสร้างไว้กว่า 10 ปี ไม่สามารถสร้างผลกำไรได้แล้ว หรือถึงจุดอิ่มตัวแล้ว แต่แบรนด์ของเรายังเป็นที่จดจำได้อยู่ มีคนรู้จักอย่างกว้างขวาง เพราะแบรนด์คือหน้าตา ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงในแง่ของมูลค่านั้นแบรนด์ที่สื่อสารผ่านโลโก้ ก็มีมูลค่าซื้อขายได้อีกด้วย และด้วยหลักคิดนี้เอง ที่ทำให้แบรนด์กลายเป็นสิ่งสำคัญในการร่วมทุนทางธุรกิจเพื่อขยายการเติบโตได้อีกทาง
 
     4. ความแตกต่างที่สำคัญไม่ต่างกัน


     แม้จะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ในฐานะของผู้ประกอบการแล้ว การเติบโตของทั้งธุรกิจและแบรนด์ล้วนมีความสำคัญเท่าๆ กัน เพราะธุรกิจของเราอาจมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาบางส่วนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสังคมได้ ขณะที่แบรนด์ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเดียวกันนี้ได้กว้างไกล และขยายธุรกิจออกไป การเติบโตคู่ขนานกันไปจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ ดังนั้น ใครที่กำลังจะเริ่มธุรกิจ ต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ที่ดีด้วย


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup