Digital Marketing

6 เทคนิคเริ่มต้นธุรกิจยังไงให้ต่าง ทิ้งห่างคู่แข่งเลียนแบบไม่ทัน
     เจ็บปวดกว่าสินค้าขายไม่ได้คือ สินค้าที่เราทำมาขายได้ดีมีคนช่วยนำไปต่อยอดนำมาแข่งขันกับเรา และหากคนที่นำไปนั้นมีทั้งเงินทุน บุคลกากรที่เพียบพร้อม ธุรกิจเล็กๆ อย่างเราที่มีแต่ไอเดียจะไปต่อได้หรือไม่


     ดังนั้นการเริ่มต้นธุรกิจที่ดีแล้วทำให้คู่แข่งลอกเลียนแบบยากก็เป็นอีกหนทางที่ทำให้เราตั้งต้นและเติบโตไปได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีการเหล่านี้
 
 
     1. เป็นเจ้าแรกในตลาด
 
     ทำก่อนใครๆ ถือว่าได้เปรียบในเชิงการรับรู้และแบรนด์ แต่ต้องรีบพัฒนาทำให้รวดเร็วเพื่อสร้างข้อได้เปรียบด้านอื่นๆ ต่อไป


     2. มีข้อมูลเชิงลึก
 
     ข้อมูลที่คนอื่นไม่มีหรือหาไม่ได้ง่ายๆ อาจจะเกิดตอนมีฐานลูกค้าจำนวนมากแล้ว
 
     3. มีฐานลูกค้าจำนวนมาก
 
     ทำให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน มีโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่เข้าถึงได้รวดเร็วกว่า และต้องใช้เวลาในการสะสมสร้างฐานลูกค้าสำหรับคู่แข่งที่จะเข้ามาใหม่
 
 
     4. มีความร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่หรือภาครัฐ
 
     ความร่วมมือหรือ connection ไม่ได้สร้างกันได้ง่ายๆ ภายในเวลาอันรวดเร็ว การมีความร่วมมือยิ่งโดยเฉพาะกับภาครัฐแล้วก็เป็น Unfair ที่ลอกเลียนได้ยาก
 
      5. มีสิทธิ์ในการทำสินค้าหรือบริการที่คนอื่นไม่มีสิทธิ์ทำ (Authorize)
 
     เช่น เป็นสัญญาให้บริการเซเว่นแต่เพียงผู้เดียวจำนวน 10 ปี
 
 
     6. ทีมงานมีความชำนาญเฉพาะทางพิเศษ (Domain Expert)
 
     เช่น Co-founder มีประสบการณ์เป็น CTO จากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Google หรือ Amazon มา 10 ปี ซึ่งก็จะสามารถเชื่อมต่อองค์ความรู้หรือ Connection พิเศษซึ่งเป็น Unfair ที่ธุรกิจอื่นลอกเลียนแบบได้ยาก
 

     ทั้ง 6 ข้อนี้อาจช่วยลดคู่แข่งคุณลงไปได้โดยปริยาย
 

Source: Set Your Startup Business Guide


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup