หลังจากที่เจอวิกฤตโควิด-19 หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักปิดตัวเองลงชั่วคราวเพื่อรอวันกลับมาใหม่ ซึ่งก็มีทั้งที่กลับมาเริ่มต้นใหม่ในธุรกิจเดิมและเปลี่ยนธุรกิจไปเลย โดยที่หลายคนอาจจะกังวลใจว่าหากกลับมาทำธุรกิจอีกครั้งจะยังสดใสราบรื่นหรือไม่ และนี่จะเป็นกรอบคร่าวๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมก่อนกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้ง

 

 

ทบทวนและศึกษาข้อมูลเยอะๆ

     โดยเฉพาะความผิดพลาด ซึ่งแม้จะไม่ได้เกิดจากตัวเราแต่เป็นสถานการณ์และปัจจัยอื่นที่ทำให้ธุรกิจต้องชะลอ เพื่อหาทางอุดช่องโหว่เหล่านั้น จึงต้องทบทวนจะได้รู้ว่าจุดอ่อนของธุรกิจเราคืออะไร เพราะอะไรจึงทำให้เกิดปัญหา แล้วหาทางปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็ง หากเกิดวิกฤตเกิดขึ้นอีกครั้งจะได้สามารถประคับประคองธุรกิจไปต่อได้

 

 

เขียนแผนธุรกิจ   

     เพื่อจะได้เห็นถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจชัดเจนขึ้น สินค้าหรือบริการที่จะทำนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ซึ่งหากเราเห็นภาพชัดๆ ของธุรกิจ รู้จักและเข้าใจในธุรกิจที่กำลังจะเข้าไปทำให้ดี ย่อมจะทำให้การทำงานไม่หลงทิศทาง และเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

ศึกษาตลาด

     กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคือใคร และสำรวจว่าตอนนี้มีคู่แข่งในตลาดหรือไม่ หากมีควรคิดหาวิธีให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ ลองออกไปสำรวจพูดคุยกับลูกค้าเยอะๆ เพื่อจะได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง