ผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใจง่าย ความภักดีต่อแบรนด์ต่ำ ทำให้หลายแบรนด์ต้องคิดหนักหาวิธีวางกลยุทธ์ที่จะมัดใจลูกค้ากัน แต่ในอีกมุมหนึ่งการที่ผู้บริโภคอยากลองใช้แบรนด์ใหม่ ก็จะเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการรายเล็กๆ ในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้มากขึ้น

     จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Meta Platforms, Inc, and Bain & Company, Inc หนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจคือ ผู้บริโภคยุคดิจิทัลแสดงความเต็มใจที่อยากจะทดลองกับแบรนด์ใหม่หรือแบรนด์ที่มีความแตกต่าง โดยผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากถึง 53% บอกว่าในปี 2022 ได้เปลี่ยนใจซื้อสินค้าแบรนด์อื่น เมื่อเทียบกับ 51% ในปี 2021

 

 

     "คุ้มค่ากว่า" เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดในการเปลี่ยนแบรนด์ ซึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและคิดมากจากการใช้ชีวิตท่ามกลางสินค้าที่ราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ "ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า" ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่น

     พฤติกรรมการเปลี่ยนแบรนด์นี้ชัดเจนมากขึ้นในประเภทสินค้าที่ไม่จำเป็น เช่น เสื้อผ้าและรองเท้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และความงาม และเมื่อผู้บริโภคพร้อมที่จะเปลี่ยนแบรนด์มากขึ้น แบรนด์เล็กๆ ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากพฤติกรรมการนี้ โดยเฉพาะในสินค้าความงามและของใช้ส่วนตัว 

     สำหรับประเทศไทย เมื่อพูดถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเลือกแบรนด์ของผู้บริโภคชาวไทย เรียงตามลำดับคือ  

        1.ความคุ้มค่าของเงิน ถือเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุด

        2.สินค้าดีกว่า เป็นเรื่องคุณภาพที่ดีกว่า หรือฟังค์ชั่นการใช้งานที่เหนือกว่า  

        3.เบื่อแบรนด์ที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบัน

     สินค้าที่ผู้บริโภคเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นมากที่สุด

        - สินค้าไม่จำเป็น ได้แก่  เสื้อผ้า  60% อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 59% ความงาม 58% โฮมออฟฟิศ 57% และของเล่น 55% เป็นต้น 

        - สินค้าจำเป็น  ได้แก่ เบบี้แคร์  56% ของใช้ส่วนตัว  54% ของชำ (สด) 47% เป็นต้น