Digital Marketing

Exhibition Marketing อีกหนึ่งวิธีการตลาดที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด!

 

Text : flymetothemoon

     Exhibition Marketing เป็นการตลาดแบบเชิงรุกโดยการสร้างบรรยากาศให้ผู้ที่สนใจในตัวนิทรรศการได้รู้ถึงความสำคัญของสินค้าและเกิดความต้องการซื้อสินค้าในที่สุด ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นส่งผลให้แบรนด์ได้ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ  

     Exhibition Marketing คือโอกาสในการดึงดูดให้ผู้คนสนใจในธุรกิจ จะช่วยให้บริษัทหรือแบรนด์สามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในสิ่งที่ต้องการ จึงนับเป็นกิจกรรมการตลาดที่จะทำให้บริษัทได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้สำรวจข้อมูลการตลาดแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยบริษัทสามารถเข้าร่วมได้ทั้งในฐานะเจ้าภาพ ผู้เข้าร่วม หรือผู้สนับสนุน

เทคนิคการจัด Exhibition ให้ประสบความสำเร็จ

 

 

1. การประชาสัมพันธ์ที่ดี

    ถ้าอยากให้คนจำนวนมากสนใจมาร่วมงาน สิ่งสำคัญคือการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การบอกรายละเอียดความน่าสนใจของงานนิทรรศการแก่ผู้สนใจเป็นสิ่งสำคัญ เช่น โบรชัวร์รายละเอียดกิจกรรมภายในงาน แผนที่สถานที่ตั้งของแต่ละกิจกรรมภายในงาน รวมถึงการเชิญนักข่าวเพื่อให้คนที่สนใจในงานรู้จักงานมากขึ้น และการเชิญแบบตัวต่อตัวผ่านทางอีเมลเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้อ่านรายละเอียดของงานและสนใจงานมากขึ้น

 

 

2. ความเหมาะสมของสถานที่

    อีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้นิทรรศการประสบความสำเร็จได้คือรูปแบบพื้นที่จัดแสดงที่เข้ากับประเภทของงาน  อย่างเช่นนิทรรศการแบบป๊อปอัพเหมาะกับงานที่ต้องการแสดงภาพขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดคนดู เน้นการจัดแสดงสินค้าเพียงอย่างเดียว เช่น นิทรรศการศิลปะ ขณะที่นิทรรศการแบบตั้งเดี่ยวเป็นนิทรรศการที่มีป้ายเดี่ยวหลังโต๊ะจัดแสดงเหมาะกับนิทรรศการที่เน้นการจัดกิจกรรมสาธิตเช่นนิทรรศการที่โชว์การทำอาหาร ส่วนนิทรรศการแบบพกพาเป็นนิทรรศการที่เหมาะกับงานที่มีการนำเสนอสินค้าในสถานที่การจัดงานที่มีขนาดกว้างและทำการแบ่งส่วนให้กับสินค้าต่างๆ ในการนำเสนอสินค้าเพราะนิทรรศการแบบพกพาเป็นนิทรรศการที่ติดตั้งง่าย ไม่เสียเวลานานและมีป้ายมากกว่า 1 ป้าย ทำให้คนที่สนใจเห็นสิ่งที่เรานำเสนอชัดเจนและส่วนใหญ่ยังมีโต๊ะและเก้าอี้ขนาดเล็ก 2- 3 ตัว ทำให้ผู้ที่สนใจได้พูดคุยและรู้รายละเอียดของสินค้ามากขึ้น

 

 

3. นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม

    การที่บริษัทจัดนิทรรศการที่สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้คนสนใจที่จะสนับสนุนธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเป็นลูกค้าหรือแง่ของผู้ลงทุนที่สนใจในบริษัท เช่น นิทรรศการศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน นิทรรศการที่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

 

 

4. เรียนรู้ธุรกิจของตัวเองให้มากขึ้น

    การจัดนิทรรศการเป็นการลงทุนจำนวนมากแต่ถ้าจัดได้ดี มีคนสนใจจำนวนมากก็จะคุ้มกับการลงทุน การจัดนิทรรศการไม่ได้เป็นเพียงการขายโดยตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มความรู้ให้กับคนที่สนใจทำให้คนที่เข้าร่วมเห็นถึงความสำคัญของสินค้ามากขึ้น ดังนั้นเนื้อหาของนิทรรศการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้จัดไม่จำเป็นต้องจัดนิทรรศการที่นำเสนอสินค้าโดยตรงเพื่อทำให้คนรู้จักสินค้า แต่สามารถหาความรู้ที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าเพื่อทำให้คนสนใจงานและรู้จักสินค้ามากขึ้น เช่นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของสีและนำเสนอสินค้าของตัวเองที่เป็นเครื่องสำอางในคราวเดียวกันสิ่งนี้จะทำให้คนสนใจในงานนิทรรศการมากกว่าการนำเสนอแต่สินค้าโดยตรงและยังทำให้ผู้จัดได้ความรู้เพิ่มเติมมาพัฒนาสินค้าอีกด้วย

 

 

5. เก็บข้อมูลของคนที่มาเข้าร่วม

    การขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในการกรอกข้อมูลติดต่อและช่วยประเมินงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะเป็นสถิติที่จะช่วยวัดผลสำเร็จของงานและยังเป็นข้อมูลที่จะช่วยพัฒนาในการจัดนิทรรศการในครั้งต่อไปและผู้จัดเองยังสามารถส่งข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและนิทรรศการที่จะจัดในอนาคตให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ได้อีกด้วย

ที่มา :
- https://www-marlerhaley-co-uk.translate.goog/tips-guides/marketing-tips/why-exhibit/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#:~:text=Events%20and%20exhibitions%20are%20a,meet%20existing%20and%20potential%20customers
- https://www-showplace-co-uk.translate.goog/blog/what-is-exhibition-marketing?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#:~:text=Exhibition%20events%20are%20opportunities%20to,to%20create%20the%20right%20impression
- https://www-forbes-com.translate.goog/sites/forbesagencycouncil/2019/06/04/why-its-good-business-to-support-the-arts/?sh=60723295720f&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
- https://instapage-com.translate.goog/what-is-event-marketing?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup