1. Home
  2. Startups

STARTUPS

อยากเริ่มธุรกิจค้าส่ง 5 คุณสมบัตินี้มีหรือยัง!?

อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจค้าส่ง นอกจากจะต้องมีเงินลงทุน มีประสบการณ์ มีความสามารถ และจังหวะในการลงทุนที่ดีแล้ว ยังจะต้องประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์และหมั่นฝึกฝนตัวเองให้มีนิสัยดังต่อไปนี้

4 คำแนะนำก่อนคิดบุกตลาด Niche Market

ข้อดีของตลาดนิชมาร์เก็ตก็คือคุณไม่ต้องทุ่มเทงบโปรโมทสินค้าเหมือนกันสินค้าที่เจาะกลุ่มตลาดหลักซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบแทนออกมาอย่างไร แต่คุณสามารถใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ด้วยการให้ข้อมูลสินค้า เขียนรีวิวแนะนำสินค้า เปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วตั้งใจฟั..

คุณพร้อมแค่ไหนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ

คำถามข้อแรกที่คุณต้องตอบตัวเองเมื่อฝันที่จะเริ่มทำธุรกิจก็คือ “เรามีความพร้อมแล้วหรือ” เพราะคุณจะเป็นพนักงานที่สำคัญที่สุดในบริษัทของคุณเอง การประเมินตัวคุณเองสำคัญยิ่งกว่าการประเมินว่าที่ลูกจ้างของคุณ คุณควรสามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองได้ เพราะการบริหารงานธุรกิจของตน..