ถกเกณฑ์คุมต่างชาติผุดโรงแรมกัน SME เดี้ยง

ส.โรงแรมไทยรุดหารือกระทรวงพาณิชย์ เตรียมกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนในธุรกิจโรงแรม หวังสร้างเกราะป้องเอสเอ็มอีไทยให้อยู่รอด หลังเปิดเออีซี

กรมพัฒน์ฯ มอบโล่ธุรกิจโลจิสติกส์ผ่าน ISO

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จนผ่านการรับรองมาตรฐานISOกรมฯ จึงจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและการเสวนา เกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จากผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านมาตรฐาน ISO ปี 2555 เพื่อเผยแพร่ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการใช้บริการ เป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลพร้อมก้าวสู่ AEC

ดีเอชแอลจัดสัมมนาเสริมศักยภาพ SME ไทย

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส จัดสัมมนาเรื่อง “ลดต้นทุนลอจิสติกส์ พิชิต AEC” ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกว่า 100 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการเลือกใช้ระบบลอจิสติกส์ที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

สกว.เปิดโครงวิจัยพัฒนาเพื่อ SME เติบโตยั่งยืน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดตัว “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” ขึ้นเพื่อนำงานวิจัยมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ภายใต้ชื่องาน “การสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย” ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน

แนะ SME ขนส่งร่วมกลุ่มตั้งฐานต่างประเทศ

กููรูเผยทิศทางรัฐเน้นแต่โครงสร้าง ลืมบริหารจัดการ ชี้เป็นไปได้สูงรัฐไม่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างทางกายภาพอย่างเดียว พร้อมแนะเอสเอ็มอีด้านขนส่งควรรวมตัวกัน ไปตั้งฐานประเทศเพื่อนบ้าน