Digital Marketing

พลังของการรีวิวออนไลน์ เพิ่มยอดขายได้หรือไม่?    เมื่อการรีวิวสินค้ากลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่หลายแบรนด์นำมาใช้แล้วได้ผล เพราะสามารถชักจูงให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้ นอกจากนี้หลังจากที่ซื้อสินค้าไปใช้แล้ว ถ้าชอบก็ยังช่วยแชร์สินค้าทางออนไลน์ หรือเขียนรีวิวลงในออนไลน์อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุกวันนี้ เราเห็นการรีวิวสินค้ามากมาย ทั้งบนเว็บไซต์  บล็อก เฟซบุ๊ก   
 
    มาดูข้อมูลสนับสนุนกันว่า พลังของการรีวิวเป็นอย่างไรบ้าง 

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี