Digital Marketing

เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้เสี่ยงน้อยที่สุด
     ความเสี่ยง เป็นเรื่องปกติในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นที่ผู้ประกอบการยังเป็นมือใหม่ แต่กระนั้นหากเราได้เตรียมมือเตรียมใจให้พร้อม หากมีปัญหาอุปสรรคเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับมือใหม่ที่ยังกังวลกับความเสี่ยงว่าจะทำให้ธุรกิจไปรอดหรือไม่ ลองมาดูเคล็ดลับเหล่านี้กัน  

     1.เริ่มต้นจากเล็กๆ  ตามกำลังเงินและกำลังคนที่มี แต่ถ้ากำลังคนไม่พอให้ลองใช้เอาท์ซอสเพื่อจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานประจำ และถ้ากลัวความเสี่ยงมากๆ  ก็ลองทำธุรกิจควบคู่กับงานประจำไป เมื่อธุรกิจอยู่ตัวจึงค่อยลาออกมาทำธุรกิจอย่างเต็มตัว
   
     2. อย่าตั้งเป้าที่เกินความจริง แม้ว่าการตั้งเป้าหมายจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรตั้งเป้าหมายที่จะทำได้จริง แล้วค่อยๆ ขยับเพิ่มเป้าหมายไปเรื่อยๆ แต่ถ้าไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ก็ต้องกลับมาทบทวนว่าเป็นเพราะอะไร และหาทางแก้ไขปัญหานั้นเสีย
 
     3.รับฟังความเห็นคนอื่น ด้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากทั้งลูกน้อง เพื่อน และคู่ค้า จะช่วยให้เรามองเห็นจุดอ่อนของธุรกิจ และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

     4.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับต่ำ ในการทำธุรกิจสิ่งสำคัญที่สุดคือเงินในส่วนของกระแสเงินสดซึ่งเป็นเงินที่รับเข้าและจ่ายออกไป ฉะนั้นต้องรู้จักทำบัญชีและเก็บเงินให้ดี อย่านำเงินจากการทำธุรกิจไปใช้ในเรื่องส่วนตัว และหมั่นตรวจสอบสถานะในธุรกิจตนเองอย่างสม่ำเสมอ

     5.ใช้เทคโนโลยีช่วย  เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วยังช่วยประหยัดต้นทุนด้วย เช่น การใช้ช่องทางการทำการตลาดผ่านออนไลน์ เป็นต้น


 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี