Digital Marketing

GOOGLE MY BUSINESS เครื่องมือช่วย SME สร้างเว็บไซต์ฟรี!

Text : Duckkiez_Oil     ทุกวันนี้เราใช้กูเกิลในการค้นหาข้อมูลร้านค้า ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เขียนโดยลูกค้าที่เคยใช้บริการ บางข้อมูลจึงอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น Google จึงเปิดให้บริการ Google My Business เครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้าถูกค้นเจอใน Google Search และ Google Map มากขึ้น โดยธุรกิจที่ควรใช้เครื่องมือนี้ คือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ และธุรกิจร้านค้า เพราะทั้งสามธุรกิจนี้ถูกค้นหาบนกูเกิลมากที่สุด

     ไมเคิล จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย กล่าวว่า Google My Business เป็นเครื่องมือฟรีที่ผู้ประกอบการที่สมัครใช้งานสามารถสร้างเว็บไซต์ของร้านค้าได้ด้วยตัวเอง  ในเวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น   และสามารถรับโดเมนฟรีได้จาก Google  หรือเลือกซื้อโดเมนที่ต้องการได้  โดยสามารถเข้าไปจัดการอัพเดท หรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งจากสมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

     สำหรับประโยชน์หลักของ Google My Business แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

     1.ร้านค้าถูกค้นเจอง่ายขึ้น และลูกค้ามั่นใจได้ในความถูกต้องของข้อมูล เพราะผู้ประกอบการเขียนข้อมูล เช่น วัน-เวลาเปิดปิด เมนูแนะนำ เบอร์โทรศัพท์ บทความ และอัพโหลดรูปภาพต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งการอัพเดตข้อมูลทำได้ทั้งการใช้ข้อมูลจาก Google My Business และเขียนข้อมูลขึ้นใหม่

     2.มีส่วนร่วมกับลูกค้า เครื่องมือนี้ช่วยให้การตอบกลับรีวิวเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายขึ้น โดยตอบกลับรีวิวลูกค้าได้แบบรายบุคคล และยังมีฟีเจอร์ Promotional Posts สำหรับโพสต์ข้อมูลโปรโมชั่นและอีเวนท์ เมื่อลูกค้าเสิร์ชชื่อร้านบน Google Search และ Google Map โปรโมชั่นและอีเวนท์ของร้านจะแสดงให้ลูกค้าเห็นทันที

     3.รู้ข้อมูลเชิงลึก Google My Business จะรายงานข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ของร้านค้าให้ผู้ประกอบการได้ทราบ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการมองเห็น Promotional Posts รูปภาพยอดนิยม และข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น เพศ และจังหวัด เป็นต้น ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลประกอบการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจให้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

     Bonus Tip : ทำอย่างไรให้คนเข้าเว็บไซต์บ่อยๆ
     - อัพเดตข้อมูลสม่ำเสมอ
     - ใช้ฟีเจอร์ Promotional Posts เพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้า
     - ตอบกลับรีวิว ลูกค้าจะรู้สึกว่าทางร้านใส่ใจ
     - ดูข้อมูลเชิงลึกบ่อยๆ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการของลูกค้า
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี