Digital Marketing

ทำไมสาวๆ ต้องซื้อของตามรีวิวคนดัง     เวลาสาวๆ จะช้อปปิ้ง พวกเธอจะหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง โดยสิ่งหนึ่งที่ใช้คือ รีวิวสินค้าจากคนดัง ข้อมูลจาก Influenster เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้า ระบุสิ่งที่สาวๆ ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อคือ รีวิวสินค้า 66 เปอร์เซ็นต์ บอกต่อปากต่อปาก 55 เปอร์เซ็นต์ โฆษณา 25 เปอร์เซ็นต์ และข้อมูลในนิตยสาร 8 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ 63 เปอร์เซ็นต์ของนักช้อปสาวชอบดูรีวิวของคนดังในอินสตาแกรม รองลงมาคือ ยูทูบ 53 เปอร์เซ็นต์ เฟซบุ๊ก 51 เปอร์เซ็นต์ และทวิตเตอร์ 15 เปอร์เซ็นต์     ในส่วนของเหตุผลที่ต้องดูรีวิวก่อนซื้อคือ อยากซื้อสินค้านั้นๆ 77 เปอร์เซ็นต์ นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับสินค้าอีกตัว 60 เปอร์เซ็นต์ อยากลองใช้สินค้าใหม่ๆ 57 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มความรู้ให้ตัวเอง 45 เปอร์เซ็นต์ รีวิวที่สาวๆ ดูมากที่สุดคือ รีวิวเครื่องสำอาง 85 เปอร์เซ็นต์ รีวิวเสื้อผ้าและรองเท้า 52 เปอร์เซ็นต์ และรีวิวกระเป๋า 24 เปอร์เซ็นต์     นอกจากนี้ ก่อนซื้อสินค้าพวกเธอจะดูรีวิวอย่างน้อย 50 รีวิว และถ้าจะเขียนรีวิว นักช้อปสาวกว่า 78 เปอร์เซ็นต์จะเขียนรีวิวเชิงลบก่อนเสมอ และจะส่งรีวิวนั้นให้แบรนด์ทางอีเมล 69 เปอร์เซ็นต์ เว็บไซต์ของแบรนด์ 56 เปอร์เซ็นต์ โซเชียลมีเดียต่างๆ 47 เปอร์เซ็นต์ และเว็บไซต์รีวิวสินค้า 34 เปอร์เซ็นต์
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี