Digital Marketing

​Content แบบไหนเวิร์ก แบบไหนไม่เวิร์ก

    
     Point Visible บริษัทให้บริการด้าน Content Marketing เผยข้อมูลสถิติการทำ Content Marketing ของผู้ประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกว่า ผู้ประกอบการ 60 เปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จในการทำ Content Marketing และ 75 เปอร์เซ็นต์เพิ่มงบประมาณในส่วนนี้

     ในทวิตเตอร์ คอนเทนต์ประเภทรูปภาพถูกรีทวิตมากถึง 150 เปอร์เซ็นต์ คอนเทนต์ประเภทอินโฟกราฟิกเพิ่มยอดไลค์และแชร์ได้ 3 เท่า และในปี พ.ศ.2561 คอนเทนต์ประเภทวิดีโอจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น 79 เปอร์เซ็นต์

     อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ 69 เปอร์เซ็นต์ให้ความสำคัญกับการทำคอนเทนต์เพื่อลูกค้ามากกว่าสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ 34 เปอร์เซ็นต์บอกว่าในปีนี้ Pre-Produced Video มีผลต่อความสำเร็จของ Content Marketing และ 70 เปอร์เซ็นต์ให้ความสำคัญกับการทำคอนเทนต์คุณภาพมากกว่าคอนเทนต์เน้นปริมาณแต่ไร้คุณภาพ

     ผู้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการทำ Content Marketing ได้
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี