Digital Marketing

ทำ Custom Made ยังไงให้ธุรกิจรุ่ง

     หนึ่งในพฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ที่เห็นได้ชัด คือ มีความต้องการใช้สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ซ้ำใคร ยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตมาเพื่อเขาคนเดียวยิ่งโดนใจเข้าไปใหญ่ ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า หลายๆ แบรนด์จึงหันมาทำงาน Custom Made และนี่คือหลักการง่ายๆ ที่จะทำให้รุ่งในเส้นทางนี้
               
     1.เข้าใจลูกค้า ก่อนลงมือผลิตสินค้า ผู้ประกอบการต้องพูดคุยกับลูกค้าถึงความต้องการของพวกเขา เช่น ถ้าลูกค้าต้องการแว่นตาที่สื่อถึงตัวตนเขา ผู้ประกอบการก็ต้องถามข้อมูล เช่น ไลฟ์สไตล์ บุคลิก นิสัยใจคอ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนเขา เช่น สีโทนเย็นแทนนิสัยใจเย็น หรือโน้ตเพลงแทนการชอบฟังเพลง ทั้งนี้ อย่าลืมนำไอเดียที่ได้ไปคุยกับลูกค้าเพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาชอบหรือไม่ หรือต้องการปรับแก้ตรงไหน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดปัญหาการผลิตสินค้าใหม่ อันเนื่องมาจากลูกค้าเห็นว่าสินค้าไม่สื่อถึงตัวเขา
           
     2.ราคาไม่เว่อร์เกินไป
แม้งาน Custom Made จะต้องใช้เวลาและฝีมือในการทำ แต่ราคาที่ตั้งก็ไม่ควรสูงเกินไป ผู้ประกอบการควรซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยการตั้งราคาตามจริงและเป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
               
     3.รวดเร็ว ไม่มีลูกค้าคนไหนอยากได้สินค้าล่าช้า ฉะนั้นควรกำหนดวัน-เวลาที่สินค้าแล้วเสร็จให้ชัดเจน หากต้องเลื่อนวัน-เวลารับสินค้าควรแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง อย่าเงียบหาย เพราะลูกค้าจะรู้สึกไม่ดีกับแบรนด์และเปลี่ยนใจไปหาแบรนด์ใหม่ในที่สุด
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี