Digital Marketing

Do you meet your soulmate คุณพบคู่แท้ (ในธุรกิจ) แล้วหรือยัง

 
     ไม่ว่าจะยุคไหน การมีคอนเน็กชัน การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สร้างพันธมิตร จนถึงการสร้างคู่แท้ทางธุรกิจ Business Matching ก็ยังสำคัญเสมอ

     จากประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีกับวงการธุรกิจ SME 10 กว่าปี ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการ ทั้งในฐานะที่เป็นลูกค้าและเป็นผู้เข้ารับการอบรม ได้พบนักธุรกิจหลายท่านที่เติบโตได้รวดเร็ว เพราะการมีเพื่อนนักธุรกิจมาร่วมกันต่อยอดเติมเต็มส่วนที่ขาดไป หรือร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า หรือช่วยพยุงในยามเกิดวิกฤตช่วยซื้อสต็อกสินค้าได้เงินมาหมุนเวียนมากขึ้น หรือแม้แต่ Startup ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ต้องการหาคนมาทดลองใช้ การทดสอบตลาดก็ต้องอาศัยเพื่อนอาศัยพันธมิตรธุรกิจช่วยแนะนำ และการเชื่อมต่อจุดไปยังนักลงทุนที่จะมาร่วมทุนในช่วงแรก

     ดังนั้น การเรียนรู้ที่จะสร้างคอนเน็กชัน เป็นรากฐานของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญ ขอยกตัวอย่างการทำ Business Matching หรือการจัดคู่ธุรกิจ ที่ปรึกษาเรื่องการจัดคู่ธุรกิจจะแนะนำให้ ทำ Connection Matching ก่อนการทำ Business Matching เพราะโลกหลังยุคอินเทอร์เน็ตมาสู่ยุคโซเชียลมีเดีย โลกธุรกิจและโลกของความสัมพันธ์ส่วนตัวถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน ยิ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้การขยายธุรกิจไปได้ไกลขึ้นและสะดวกขึ้นหากเราเรียนรู้การสร้างคอนเน็กชันทางธุรกิจอย่างถูกวิธี  

     สำหรับคนโสดหรือคนที่ยังไม่พบคู่แท้ ผมขอส่งท้ายบทความด้วยเคล็ดลับในการหาคู่แท้ของชีวิต การจะมีโอกาสได้พบคู่แท้ของชีวิตได้นั้นต้อง ชนะตัวเองให้ได้ก่อน เราต้องนับถือตัวเองพร้อมที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองก่อนจะเป็นแรงดึงดูดคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนกัน มองหาคนที่ชนะตัวเองประสบความสำเร็จด้วยตัวเองเหมือนกันและเมื่ออยู่ร่วมชีวิตกันและเสริมซึ่งกันและกันเติมเต็มซึ่งกันและกัน นั่นคือ คู่แท้ 

      คู่แท้ไม่ได้เกิดจาก เราขาดแล้วเรามองหาคนมาเติม เพราะหากคนหนึ่งขาดอีกคนต้องเติมนั่นคือเราไปพึ่งพิงเขา หากขาดกันไม่ได้เราไม่เรียกคู่แท้ แต่เป็นคู่กรรม ต้องพึ่งพิงกันตลอดไป 
การหาคู่แท้ของการทำธุรกิจ...ก็เช่นกัน ขอให้ทุกท่านเจอคู่แท้โดยเร็วครับ
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี