Digital Marketing

5 คนแบบไหนที่ธุรกิจต้องมีตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ





 
     เพราะ “คน” ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการผลักดันให้กิจการเดินไปข้างหน้า โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยและตัวแปรสำคัญของการเติบโต วันนี้มาดูกันว่าหากคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจ 5 คนแบบไหนกันที่คุณต้องมี
 
     1. มีเงิน
     หากคุณตัดสินใจที่จะมีหุ้นส่วนในการทำธุรกิจ คนๆนั้นต้องมีเงินมากกว่าคุณ อาจฟังดูเป็นเรื่องตลกแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับเป็นสิ่งสำคัญเพราะธุรกิจที่มีเงินทุนเพียงพอจะสามารถลดข้อจำกัดในการใช้เงินได้ เช่นใช้ในเรื่องของนวัตกรรม รวมถึงช่วยเพิ่มทางเลือกและตัวเลือกต่างๆได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นคนที่คุณควรมีอยู่ในทีมมากที่สุดตอนเริ่มต้นทำธุรกิจก็คือหุ้นส่วนที่มีเงิน ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีทุนส่วนตัวหรือเป็นคนที่สามารถจัดหาเงินทุนให้ได้ก็ตาม
 
     2. เข้ากันได้
     ไม่ว่าคุณจะมีเงินทุนอยู่เท่าไร ธุรกิจอาจไปไม่รอดหากทีมของคุณเข้ากันไม่ได้กับค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร ปัญหาอย่างการไม่พูดคุยสื่อสารกันสามารถก่อให้เกิดการต่อต้านหรือไม่เข้าใจกันในเรื่องต่างๆซึ่งจะทำให้เสียแรงและเสียเวลาได้
 
     3. เป็นผู้นำ
     ทุกธุรกิจต้องมีผู้นำที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้ฝึกและผู้จัดการ โดยผู้นำนั้นต้องสามารถเป็นแบบอย่างในการทำงานให้กับคนอื่นได้ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้นำในการตัดสินใจมอบหมายบทบาทและหน้าที่ให้กับผู้ร่วมงานคนอื่นๆอย่างเหมาะสมและถูกต้องเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
     4. ขายของได้
     เช่นเดียวกันกับที่คุณต้องการใครสักคนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน คุณก็ต้องการคนที่สามารถสร้างรายได้ผ่านทางการขายโปรดักต์หรือบริการให้ลูกค้าเช่นกัน ดังนั้นทีมเซลล์ของคุณต้องมีความสามารถที่จะขาย ถามและดึงดูดลูกค้า และต้องเป็นคนปิดการขายที่ดีด้วย
 
     5.สารพัดประโยชน์
     ธุรกิจของคุณจะรุ่งมากขึ้นหากคุณมีใครสักคนที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างหลากหลาย มากความสามารถหรือสารพัดประโยชน์เช่นสามารถเป็นได้ทั้งคนเขียนคำโฆษณา ประสานงานด้านโซเชี่ยลมีเดีย ทำกราฟฟิก ถ่ายวิดีโอ เป็นบรรณาธิการหรือนักบัญชี หรือมีทักษะเฉพาะบางอย่างที่คุณสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้     


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี