Digital Marketing

อัพเดตไซส์รูปใช้บนโซเชียลฯ ปี 2018

 Text : Duckkiez_Oil
      บางครั้งคิดแคปชั่นสำหรับโพสต์บนโซเชียลฯ มาซะดิบดี แต่ดันมาตายตรงภาพประกอบที่โดนระบบขยายจนแตก หรือโดนตัดทอนจนดูไม่ออกว่าภาพนี้ต้องการสื่ออะไร เมื่อเกิดกรณีแบบนี้ เตรียมใจรับได้เลยว่าโพสต์จะถูกเมินแน่นอน ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหานี้เกิด ผู้ประกอบการต้องปรับขนาดรูปให้เหมาะสมกับโซเชียลฯ ที่ใช้งาน
 

     1.Facebook
          ภาพโปรไฟล์ : ขนาดที่เหมาะสม คือ 180 x 180 px
          ภาพหน้าปก : ขนาดที่เหมาะสม คือ 820 x 310 px ภาพขนาดเล็กสุดที่ใช้งานได้ คือ 399 x 150 px สกุลภาพแนะนำ คือ RGB JPG (ไม่ต่ำกว่า 100 KB) และ PNG (สำหรับภาพที่มีโลโก้หรือตัวหนังสือ)
          ภาพสำหรับโพสต์ : ขนาดที่เหมาะสม คือ 1200 x 630 px
          ภาพในหน้ากิจกรรม : ขนาดที่เหมาะสม คือ 1920 x 1080 px
 

     2.Instagram
          ภาพโปรไฟล์ : ขนาดที่เหมาะสม คือ 110 x 110 px
          ภาพสำหรับโพสต์ : ขนาดที่เหมาะสม คือ 1080 x 1080 px ควรเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะทำให้เห็นภาพทั้งหมดชัดเจนเมื่อ Instagram แสดงภาพแบบ Thumbnails ส่วนภาพแนวนอนต้องมีขนาด 1080 x 566 px และภาพ Portrait ขนาด 1080 x 1350 px
 

     3.Twitter
          ภาพโปรไฟล์ : ขนาดที่เหมาะสม คือ 400 x 400 px ต้องเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส สกุลภาพแนะนำ คือ JPG GIF และ PNG (ไม่เกิน 100 KB)
          ภาพหน้าปก : ขนาดที่เหมาะสม คือ 1500 x 1500 px สกุลภาพแนะนำ คือ JPG GIF และ PNG (ไม่เกิน 10 MB)
          ภาพสำหรับทวีต : ขนาดใหญ่สุดที่แนะนำ คือ 1024 x 512 px ส่วนขนาดเล็กสุด คือ 440 x 220 px ภาพถ่ายไม่ควรเกิน 5 MB และภาพ GIF ไม่ควรเกิน 3 MB


     4.Google+
          ภาพโปรไฟล์ : ขนาดที่เหมาะสม คือ 250 x 250 px ขนาดเล็กสุดที่ใช้ได้ คือ 120 x 120 px รองรับทั้งสกุล JPG GIF และ PNG ควรอัพโหลดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสและต้องมั่นใจว่า Google+ จะไม่ตัดส่วนสำคัญของภาพออกเมื่อภาพแสดงเป็นวงกลม
          ภาพหน้าปก : อัพโหลดภาพได้ทั้งขนาด 2120 x 1192 px และ 480 x 270 px แต่ขนาดที่เหมาะสมที่สุด คือ 1080 x 608 px ภาพที่ควรใช้ คือ ภาพที่สื่อถึงแบรนด์ เช่น ภาพสินค้าหรือบริการ
          ภาพสำหรับโพสต์ : ขนาดที่เหมาะสม คือ 497 x 373 px ขนาดใหญ่สุดที่ใช้ได้ คือ 2048 x 2048 px
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี