Digital Marketing

Startup กับปัญหากฎหมายการซื้อ-ขายผ่านออนไลน์ที่ต้องระวัง

 

     การทำธุรกิจนั้นความรู้ด้านกฎหมายถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะ Startup ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีบริการซื้อ-ขายผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากการทำธุรกรรมซื้อ-ขายหรือให้บริการออนไลน์มีหลายๆ ความเสี่ยงที่ต้องเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจนำมาซึ่งข้อโต้แย้ง ข้อพิพาท หรือการถูกฟ้องร้องได้ ดังต่อไปนี้  

     1. การนำข้อมูลผู้ใช้งานส่งต่อให้ผู้ให้บริการอื่นๆ
         ที่เป็นพันธมิตรหรือบริการในเครือเดียวกัน แม้ในข้อตกลงผู้ใช้งานจะระบุไว้แล้วว่า “ผู้ใช้งานยินยอมที่จะให้ผู้ให้บริการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลกับบริการอื่นๆ ภายใต้ผู้ให้บริการเดียวกัน” แต่ผู้ใช้งานน้อยคนนักที่จะอ่านอย่างละเอียดรอบคอบก่อนกดยอมรับ “ข้อตกลงผู้ใช้งาน” ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ตามมาในที่สุด

     2. การรับจดหมายข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
         
ทุกเว็บไซต์มักจะมีการให้ผู้ใช้งาน “กดยอมรับ” การรับข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-mail Newsletter หรือช่องทาง SMS ฯลฯ ที่จำเป็นจะต้องให้ผู้ใช้งานเลือก “ยอมรับ” เสียก่อน เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองการให้ข้อมูลข่าวสารในลักษณะยัดเยียดให้กับผู้ใช้งานจนเกิดความรำคาญ ซึ่งจากปัญหาของการไม่อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการยอมรับข้อมูลข่าวสารทำให้เวลาที่ได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นจึงเกิดการไม่พอใจขึ้น แม้ผู้ให้บริการมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเสมอว่า “สามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา” ก็ตาม

     3. การคืนเงิน
         
ในกรณีที่มีนโยบายการคืนเงินให้ผู้ใช้งานควรจัดการข้อตกลงและรายละเอียดตรงนี้ให้ชัดเจนในเรื่องของลักษณะของรายการที่สามารถคืนเงินได้หรือไม่ได้ จำนวนเงินที่คืนเต็มจำนวนหรือหักค่าอะไรไปบ้าง และที่สำคัญระยะเวลาการคืนเงินที่แน่นอน

     4. การปฏิเสธการจ่ายเงิน
         บางครั้งผู้ใช้งานก็มาในรูปแบบของมิจฉาชีพที่ขโมยข้อมูลบัตรเครดิตคนอื่นมาใช้ชำระเงิน กรณีที่ให้บริการหรือขายสินค้าแล้วเกิดการปฏิเสธจากเจ้าของบัตรที่โดนเรียกเก็บเงิน ก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทที่ต้องหาทางออกร่วมกันถึง 3 ฝ่าย ตั้งแต่ผู้ให้บริการ ผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน ซึ่งสัญญาและข้อตกลงที่รัดกุมจะช่วยจำกัดความรับผิดชอบให้ดีขึ้น

     5. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสินค้าและบริการ
         
ที่ไม่ตรงตามที่แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ กรณีนี้อาจเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบรูปภาพที่ใช้ในการโฆษณากับสินค้าหรือสถานที่จริง ที่แม้จะมีการแจ้งไว้แล้วว่า “ภาพถ่ายที่แสดงใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น” แต่ในหลายครั้งก็นำมาซึ่งการร้องเรียนในสิทธิผู้บริโภคได้
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup