Digital Marketing

3 นิสัยผู้ประกอบการที่ทำให้ธุรกิจเจ๊ง!!
     การที่ธุรกิจล้มเหลวบางครั้งไม่ใช่เพราะสินค้าไม่ดีหรือทำการตลาดไม่ถูกวิธี แต่เป็นเพราะนิสัยส่วนตัวต่างหาก โดยนี่คือ 3 นิสัยพื้นฐานที่ส่งผลให้ธุรกิจเจ๊งได้

     นิสัยที่หนึ่ง เก็บปัญหาไว้คนเดียว อาจด้วยไม่อยากให้คนฟังคิดมากหรืออยากเลี่ยงความขัดแย้ง แต่ในโลกของการทำธุรกิจ การที่ผู้ประกอบการไม่ปริปากบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะทำให้หุ้นส่วนเกิดความเข้าใจผิดและรู้สึกไม่ไว้วางใจ รวมถึงทำให้ต้องเจอภาวะเครียดเพราะแบกปัญหาไว้คนเดียว

     นิสัยที่สอง พูดอ้อมค้อม เช่น เมื่อถึงคราวต้องเลิกจ้างพนักงาน ผู้ประกอบการจะพยายามรักษาน้ำใจด้วยการไม่พูดตรงๆ ถึงสิ่งที่เกิด ซึ่งบางทีอาจทำให้ทุกอย่างแย่ลงได้ สิ่งที่ควรทำคือ ทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับความใส่ใจในความรู้สึกด้วยการพูดถึงสาเหตุที่ต้องเลิกจ้างอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งรับฟังความในใจของพวกเขา

     นิสัยที่สาม ไม่เตรียมตัว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดการเตรียมตัวในการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิด เช่น ลืมสิ่งที่ต้องพูดในห้องประชุมเพราะมัวไปโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้อารมณ์เสีย และในที่สุดก็เลือกเดินออกจากห้องประชุมเพราะนึกสิ่งที่จะพูดไม่ออก การกระทำนี้ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความไม่พอใจได้ ฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้เกิด ผู้ประกอบการต้องเขียนสิ่งที่จะพูดลงในกระดาษ นอกจากทำให้ไม่ลืมแล้ว ยังเป็นการเช็กด้วยว่า ประเด็นที่จะพูดนั้นครบถ้วนหรือไม่

     ผู้ประกอบการคนไหนมีนิสัยแบบนี้ต้องปรับด่วน
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup