Digital Marketing

เพลงช่วยโฆษณาเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร?
     จากผลการศึกษาของ Nielsen บริษัทให้ข้อมูลและการประเมินผลชั้นนำของโลก ระบุการใช้เพลงที่เหมาะกับโฆษณาช่วยให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงความคิดสร้างสรรค์ ความใส่ใจ ตลอดจนการมีพลังของแบรนด์

      ขณะที่ศาสตราจารย์ Charles Spence จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เปิดเผยว่า เพลงในโฆษณาส่งผลต่อการทำการตลาดแบบ Visual Marketing ได้มากถึง 1,207 เปอร์เซ็นต์

     สำหรับโฆษณาที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและความคาดหวังว่า ถ้าซื้อสินค้าของแบรนด์ไปใช้แล้วจะได้รับความสุข ความสวยงาม และความสมาร์ทควรเลือกใช้เพลงป๊อป-ร็อกที่ฟังติดหู เพราะทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกด้านบวกกับแบรนด์

     ส่วนโฆษณาที่มุ่งสร้างความหวังและความฝันให้กับลูกค้า แนะนำให้ใช้เพลงร่วมสมัย และโฆษณาที่เน้นการขายเป็นสำคัญต้องใช้เพลงที่ให้ความคิดเชิงบวกและจังหวะบีทที่เร้าใจ

     เลือกได้สักเพลงหรือยัง?
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup