Digital Marketing

เข้าใจลูกค้าด้วย 5 เครื่องมือดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

Text : Kritsana S.
 Main Idea
 
  • การเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า คือหัวใจที่จะทำให้สามารถวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
 
  • เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมาย จึงขอแนะนำ 5 เครื่องมือดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ต่อไปนี้ เพื่อให้เข้าใจลูกค้าดียิ่งขึ้น 
     การเข้าใจลูกค้าทำให้รู้ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการและแนวทางการทำการตลาดที่เหมาะสม ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการใช้ 5 เครื่องมือดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งต่อไปนี้ เพื่อให้เข้าใจลูกค้าดียิ่งขึ้น

     SurveyMonkey ช่วยเรื่องการทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์โดยรวม ทำให้รู้ถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริการให้ออกมาตรงใจลูกค้า ทั้งนี้ในส่วนของแบบสำรวจอย่าลืมถามคำถามปลายเปิด เพื่อจะได้รู้ถึงความคิดเห็นเชิงลึกของลูกค้า ซึ่งจะทำให้รู้แน่ชัดว่า พวกเขาต้องการอะไร

     Google Analytics เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจากกูเกิลที่คงคุ้นเคยกันดี เครื่องมือนี้ช่วยติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึก เช่น ลูกค้ามาจากที่ใด ใช้เวลากับเนื้อหาประเภทใดนานที่สุด และช่วงเวลาที่เข้าเว็บไซต์

     Google Trends ผู้ประกอบการจะได้รู้ถึงคำค้นหาฮิตในช่วงเวลานั้น รวมถึงแนวโน้มคำค้นหาที่จะเป็นที่นิยมในช่วงเวลาถัดไป ประโยชน์ของการตามเทรนด์คำค้นหาคือ รู้ว่าควรใช้คำใดเป็นคีย์เวิร์ดในเนื้อหา เพื่อให้เว็บไซต์ติดลำดับการค้นหาในกูเกิล และวางแผนธุรกิจในอนาคตได้ทันการณ์ เพราะรู้ล่วงหน้าว่าเทรนด์ใดกำลังมา

     Hootsuite ช่วยให้การจัดการโซเชียลมีเดียของแบรนด์เป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ทำได้ทุกที่ และรู้ว่าลูกค้าพูดถึงแบรนด์ในโซเชียลมีเดียอย่างไร ซึ่งวิธีค้นหาบทสนทนาที่ลูกค้าพูดถึงแบรนด์ทำได้โดยตั้งค่าการค้นหาด้วยชื่อแบรนด์ คู่แข่งของแบรนด์ และประเภทธุรกิจที่แบรนด์ทำ

     Salesforce จากข้อมูลของ HubSpot ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับ Inbound Marketing ระบุ 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างไม่เป็นระเบียบ และเก็บใน Microsoft Excel หรือ Outlook ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และไม่สูญหาย แนะนำให้ใช้ Salesforce เครื่องมือที่ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างชัดเจน
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup