Digital Marketing

​เจาะพฤติกรรมนักช้อปออนไลน์ เดือนไหน วันอะไรพีคสุด
Main Idea
 
  • แม้ว่าการซื้อสินค้าออนไลน์นำมาซึ่งความสะดวกสบายอย่างมาก แต่ก็ยังมีความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการอีกมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมนักช้อปออนไลน์
 
  • ข้อมูลต่อไปนี้ จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมนักช้อปออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น

     ปฏิเสธไม่ได้ว่าว่าการซื้อสินค้าออนไลน์นำมาซึ่งความสะดวกสบายอย่างมาก แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะเป็นความท้าทายสำหรับผู้คประกอบการ เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนตัวเลขอีกหลายประเด็นที่ยังจะต้องพิจารณาและให้ความสนใจ คนไทยใช้อุปกรณ์ชนิดใดซื้อสินค้าออนไลน์? พวกเขาใช้เงินเท่าไหร่? กิจกรรมการช้อปปิ้งเปลี่ยนไปอย่างไรตลอดทั้งปี? การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นที่นิยมในกลุ่มของผู้ชายหรือผู้หญิง? เพื่อค้นหาคำตอบ Picodi.com ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของปีที่แล้ว มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ

     สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมสำหรับชาวไทย
   
     แม้ว่าการค้าในโลกออนไลน์เดสก์ทอปกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก แต่กลับกลายเป็นว่าคนไทยนิยมใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าเดสก์ทอป ตามข้อมูลล่าสุด จำนวน 1 ใน 2 ของจำนวนการซื้อขายออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนในปีที่ผ่านมา

     ยิ่งไปกว่านั้นคนไทยมักใช้จ่ายน้อยกว่าเมื่อใช้ช้อปปิ้งโดยเดสก์ทอป เมื่อพวกเขาช้อปปิ้งด้วยเดสก์ทอปค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,350 บาท น้อยกว่าการใช้สมาร์ทโฟนซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท และผู้ใช้ iOS ใช้จ่ายมากกว่าผู้ใช้ Android จำนวน 1,742 บาท และ 1,314 บาท

     คำถามสำคัญคือใครที่ช้อปสินค้าออนไลน์มากกว่า – ผู้ชายหรือผู้หญิง? ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคนไทยที่ทำการช้อปปิ้งมากกว่าก็คือ ผู้หญิงช้อปปิ้งมากกว่าผู้ชาย คิดเป็นเปอร์เซนต์คือ 59% และ 41% ตามลำดับ

     สิ่งที่น่าแปลกใจ คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์ มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักช้อปปิ้งออนไลน์ถึง 51% คือช่วงอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี และตามมาด้วยกลุ่มคนอายุ 35-44 ปี (21%) และ 18-24ปี (16%) ส่วนที่เหลืออีก 12% เป็นผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 45 ปี     จากการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของการช้อปปิ้งโดยนักช้อปคนไทยจะสูงสุดในเดือนตุลาคม 1,956บาท (ตามด้วยเดือนธันวาคม 1,918บาท และเดือนกุมภาพันธ์ 1,642 บาท)

     เมื่อเปรียบเทียบกับการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยมูลค่าประมาน 1,616บาทในเดือนพฤศจิกายน อาจจะทำให้แปลกใจเพราะทั้งหมดนี้เป็นช่วงเวลาของโปรโมชั่น Black Friday และ เทศกาล 11.11 ซึ่งหากดูที่กิจกรรมการซื้อของจะเห็นว่าในเดือนพฤศจิกายนนั้นตัวเลขการซื้อขายสูงที่สุด มากกว่า 1 ใน 5 ที่ทำการซื้อขายตลอดทั้งปี

     ลำดับต่อมาในเดือนที่คึกคักที่สุดคือเดือนธันวาคม 13% ตามด้วยมีนาคม 9.4% คนไทยมีใช้จ่ายอย่างคล่องตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายน และช่วงที่ตลาดซบเซาลงมากที่สุดคือช่วงเดือนสิงหาคมและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในเดือน มิถุนายน คิดเป็น 1,072 บาท
     ผู้บริโภคในประเทศไทยซื้อสินค้ามากขึ้นในวันอังคารและวันศุกร์และลดลงช่วงสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักช้อปที่ช้อปด้วยเดสก์ทอปจะมีจำนวนน้อยลงในช่วงสุดสัปดาห์ ข้อมูลบ่งชี้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบที่จะช้อปในช่วงเย็น: ยอดขายสูงสุด (จากโทรศัพท์มือถือ) จะอยู่ในช่วงเวลาประมาน 18.00 น. ช่วงเวลาที่นิยมมากที่สุดของวันสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์โดยใช้เดสก์ทอปคือช่วงเวลาบ่าย คิดเป็น 44.15% ของการช้อปปิ้งทั้งหมด

     หมวดหมู่การซื้อของที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ ได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร รองเท้า สินค้ากีฬา และด้านการท่องเที่ยว

     นักช้อปออนไลน์ทั่วโลก

     จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้ง 35 ประเทศทั่วโลก และเปรียบเทียบจากอุปกรณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 56% ของยอดสั่งซื้อทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอยู่ในกลุ่มของประเทศที่ถือว่าใช้โทรศัพท์ในการช้อปปิ้งเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงมูลค่าโดยเฉลี่ยสำหรับคนไทยนั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 46 ดอลลาร์สหรัฐ (1,446 บาท) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกอยู่ที่ 79 ดอลล่าสหรัฐ

     เปรูอยู่อันดับแรกที่มี 76% ของยอดการสั่งซื้อออนไลน์ด้วยการใช้สมาร์ทโฟน ตามมาด้วยไนจีเรียและไทย (62% และ 56%) และประเทศอื่นอีกหลายประเทศที่อยู่อันดับรองลงไปจากประเทศไทย

     ผู้คนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้จ่ายเงินมากที่สุดต่อยอดการสั่งซื้ออยู่ที่ 218 ดอลล่าสหรัฐ และดูเหมือนว่าชาวฮังกาเรียนและชาวเติร์กไม่ชอบที่จะจ่ายมากๆในคราวเดียว พวกเขาจึงอยู่อันดับล่างของการจัดอันดับด้วย 32 ดอลล่าสหรัฐ และ 38 ดอลล่าสหรัฐ ตามลำดับ

     จำนวนของการช้อปปิ้งออนไลน์:
  • จำนวน 1 ใน 2 ทำธุรกรรมโดยอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลจากปีที่แล้ว
  • ผู้หญิงซื้อของออนไลน์ มากกว่าผู้ชาย (59% เทียบกับ 41%)
  • มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ซื้อออนไลน์ทั้งหมด (51%) มีอายุระหว่าง 25 และ 34 ปี
  • มูลค่าการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยในประเทศไทยสูงที่สุดในเดือนตุลาคม (1,956 บาท)
  • จำนวนธุรกรรมสูงสุดคือในเดือนพฤศจิกายน – 17% ของธุรกรรมรายปีทั้งหมด
  • เสื้อผ้า อาหาร รองเท้า เป็น 3 ประเภทแรกที่ได้รับความนิยมสำหรับการช็อปปิ้งออนไลน์
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup