Digital Marketing

Tellscore ใช้ AI แนะนำอินฟลูเอนเซอร์ให้ตอบโจทย์นักการตลาด


 

    ดูเหมือนว่าการทำการตลาดผ่าน Influencer จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เสียแล้ว โดยในปีนี้มีแนวโน้มการใช้งาน Influencer เพิ่มมากขึ้นจากเดิม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีตัวช่วยในการจัดการเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ในเวลาอันรวดเร็ว 

     Tellscore อีกหนึ่งแพลตฟอร์ม Influencer Marketing ได้นำ  AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการแนะนำ Influencer ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ให้การทำงานร่วมกับ Influencer จำนวนหลักพันในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดการใช้  Influencer ที่มีความรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
 
     สำหรับ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Tellscore AI / ML (Artificial Intelligence / Machine Learning) เป็นเครื่องมือที่ช่วยแนะนำ Influencer ที่มีทักษะแต่ละด้านให้ตรงตามความต้องการของนักการตลาด เช่น สุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว หรือแก็ดเจ็ต ฯลฯ โดย Tellscore ใช้เทคโนโลยี Deep Learning และ NLP (Natural Language Processing) สามารถเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ Influencer สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ ทำให้การสร้างแคมเปญของนักการตลาดตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  
 
     นอกจากนั้น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Tellscore ยังสามารถเก็บข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการจ้างงานครั้งต่อไป ในกรณีที่ Influencer บางกลุ่มที่เลือกรับงาน ปฏิเสธการรับงาน หรือใกล้ถึงวันเวลาตามข้อตกลงแล้วยกเลิกการทำงาน อีกทั้งหากนักการตลาดเลือก Influencer ใช้งานเอง โดยไม่ผ่านระบบของ Tellscore พบว่าการจ้างงานสามารถตอบโจทย์ตรงกับเป้าหมายเพียงแค่ 52% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Tellscore ที่มีมากกว่า 87% และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup