Digital Marketing

ความจริงใจนั้นยั่งยืนกว่า
Main Idea

 
  • ถึงแม้จะมีกลยุทธ์การตลาดที่ดีเพียงใด แต่ถ้าลูกค้าไม่มีความไว้วางใจและไม่เชื่อใจในแบรนด์แล้ว ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ
 
  • ความไว้วางใจ จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน แต่เราจะมีวิธีสร้างความไว้วางใจได้อย่างไร
 


 
     “ความไว้วางใจ” เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการ โดยเฉพาะในการทำธุรกิจนั้นเรื่องของความไว้วางใจเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะหากลูกค้าไว้วางใจและเชื่อใจในแบรนด์แล้วพวกเขาย่อมจะเกิดความรู้สึกอยากสนับสนุน กลับมาซื้อสินค้าและบริการที่เขาไว้วางใจเรื่อยๆ และสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะรักแบรนด์แบรนด์นั้นอย่างแน่นอน


     ความจริงใจนี้ สามารถแสดงออกได้หลายอย่าง เช่น การเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคมักจะอ่านรายละเอียดต่างๆ ที่เขียนไว้บนตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้น และอยากรู้ที่มาของสินค้าอย่างละเอียด ซึ่งทำให้หลายแบรนด์ถึงกับมีการติด QR Code บนแพ็กเกจจิ้ง เพื่อให้ผู้บริโภคสแกน QR Code อ่านข้อมูลที่มาของสินค้า นอกจากนี้ การที่ผู้บริโภคต้องการความจริงใจนี้ ยังทำให้หลายแบรนด์ต้องปรับตัวเอง ไม่ยัดเยียดโฆษณาขายสินค้าอย่างเดียว แต่หันมาทำตัวเป็นคนคอยให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้ามากกว่า และหากสังเกตจะเห็นว่าผู้บริโภคชอบอ่านรีวิวสินค้าโดยคนอื่นๆ มากกว่าการที่แบรนด์ออกมาพูดเอง เพราะมองว่ามีความน่าเชื่อถือกว่าที่แบรด์จะเป็นคนพูดเอง นี่จึงทำให้เราเห็นการรีวิวสินค้าเพิ่มมากขึ้น และแบรนด์ก็ใช้วิธีนี้ในการทำการตลาด


     อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสของโซเชียลมีเดีย ที่สามารถแพร่กระจายข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ทั้งง่ายและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็เป็นเหมือนดาบสองคมให้กับแบรนด์ การที่แบรนด์มีความจริงใจอย่างเปิดเผย จนทำให้ผู้บริโภครู้สึกดีและรักแบรนด์ ก็จะกลายเป็นกระบอกเสียงชั้นดีในการบอกเล่าความรู้สึกดีๆ นั้นไปให้คนอื่นได้รับรู้ด้วย แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบรนด์เกิดความผิดพลาดจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถูกถล่มผ่านโซเชียลอย่างแน่นอน ดังตัวอย่างที่มีให้เห็นอย่างเนืองๆ ซึ่งหากสังเกตในหลายๆ กรณีจะเห็นว่า แต่ละแบรนด์จะมีวิธีการรับมือวิกฤตบนโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกัน แต่ที่แน่ๆ ผู้บริโภคมักเรียกร้องให้แบรนด์ที่ทำผิด ตรวจสอบหาสาเหตุและออกมาขอโทษ ซึ่งหากแบรนด์เลือกที่จะยอมรับ ขอโทษ พร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ ก็จะทำให้กระแสด้านลบบรรเทาเบาบางลงได้ แต่ถ้าบางแบรนด์เลือกที่จะไม่ชี้แจงอะไรรอให้เรื่องเงียบหายไปเอง หรือชี้แจงล่าช้า ภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็จะติดลบในทันที ดังนั้น เมื่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากแบรนด์คือ ความจริงใจ ก็ควรแสดงความจริงใจนั้นอย่างเปิดเผยด้วยเช่นเดียวกัน
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup