Digital Marketing

​4 สัญญาณ ถึงเวลา Rebrand


 


     เมื่อรู้สึกว่าธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการหลายคนก็ทำการ Rebrand ทันที เพราะคิดว่าการปรับโฉมแบรนด์ใหม่ช่วยแก้ปัญหาความย่ำแย่ของธุรกิจได้ แต่ช้าก่อน! เราไม่ควร Rebrand สุ่มสี่สุ่มห้าถ้าไม่มีสัญญาณต่อไปนี้


     สัญญาณแรก โลโก้ รูปแบบตัวอักษร และสีสันที่ใช้เชยสุดๆ แต่สามารถแก้ได้ด้วยการออกแบบโลโก้ใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและสีสันให้เข้ากับยุค ถ้ากลัวลูกค้าจำไม่ได้อาจใช้โลโก้เดิม แต่เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและสีให้ทันสมัยขึ้น


     สัญญาณที่สอง กลุ่มเป้าหมายกับตัวตนแบรนด์ไม่ไปด้วยกัน ผู้ประกอบการจึงต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมๆ กับการวางตัวตนแบรนด์ เช่น ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น ตัวตนแบรนด์ควรสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ถ้าเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยทำงาน ตัวตนแบรนด์ควรสุขุมขึ้น


     สัญญาณที่สาม การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง ในกรณีที่คู่แข่งขายสินค้าประเภทเดียวกัน ผู้ประกอบการอาจต้องตัดสินใจเปลี่ยนโลโก้ ตลอดทั้งเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งและวิธีการนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างซึ่งจะทำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น


     สัญญาณสุดที่สี่ ภารกิจของแบรนด์เปลี่ยน เช่น เปลี่ยนจากขายสินค้าแฟชั่นมาเป็นสินค้ารักษ์โลก โลโก้แบรนด์ก็ควรสื่อถึงสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย


     สัญญาณเหล่านี้ดังบ้างหรือยัง?


 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup