Digital Marketing

Conversational Marketing การตลาดง่ายๆ แต่จำเป็นสำหรับออนไลน์

Text : กองบรรณาธิการ
Main Idea
 
  • ในขณะที่ Word of Mouth เป็นกลยุทธ์การตลาดการบอกต่อของลูกค้า Conversational Marketing ก็เป็นการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้าโดยตรง
 
  • การทำการตลาดแบบ Conversational Marketing มีข้อดีมากมาย นอกเหนือจากช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
     ในช่วงเวลาที่การค้าขายออนไลน์กำลังเติบโต การตลาดแบบ Conversational Marketing ก็กำลังเป็นเทรนด์การตลาดหนึ่งที่น่าสนใจในปี พ.ศ.2563 เพราะในขณะที่ Word of Mouth เป็นกลยุทธ์การตลาดการบอกต่อของลูกค้า แต่ Conversational Marketing เป็นการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้าโดยตรง เป็นช่องทางการพูดคุยที่นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายให้แล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าหรือผู้ซื้อให้มากขึ้น และนี่คือข้อดีของการทำ Conversational Marketing 


     1. มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า              

         การตลาดเชิงสนทนาเป็นการสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อกับโอกาสในการขาย ดังนั้น ถ้ามีคนมาคุยเพื่อให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือในการช้อปปิงออนไลน์เช่นเดียวกับวิธีที่มีพนักงานฝ่ายขายมาคอยให้แนะนำในร้านค้าย่อมสร้างประสบการณ์ดีในการช้อปปิงออนไลน์ ยิ่งเดี๋ยวนี้มีการใช้แชตบอตเข้ามาช่วยในการสนทนาแทนคนด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกเพราะทำให้สามารถพูดคุยได้แบบเรียลไทม์ และตอบคำถามได้ในทันทีไม่ต้องรอ 


     2. ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับลูกค้า              

         การสนทนาตามเวลาจริงกับลูกค้าจะช่วยให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามา สาเหตุที่ลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์ สิ่งที่พวกเขากำลังมองหา และผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสนใจ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการขายอีกครั้งเมื่อลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำแล้วเราสามารถนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ในทันที 
              

     3. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

         การตลาดสนทนาจะเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ ในช่องทางออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งง่ายและสะดวกกว่าในการติดต่อกับธุรกิจ โดยที่เราสามารถส่งข้อความให้เกิดมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องระหว่างลูกค้าและแบรนด์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นข้อความที่มุ่งแต่การขายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการส่งข้อความที่แสดงความเป็นเพื่อน ยินดี ห่วงใยในวันสำคัญๆ เพื่อสร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน              

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup