Digital Marketing

How to ตั้งชื่อแบรนด์ให้เปรี้ยงไม่ต้องเสี่ยงลองผิดลองถูก




Main Idea
 
  • ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง นี่คือเคล็ดไม่ลับการตั้งชื่อแบรนด์ให้โดดเด่น ลูกค้าจำง่ายขายได้ไม่ยาก ซึ่งก็ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์
  


     การตั้งชื่อแบรนด์อาจดูป็นขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการทำธุรกิจ แต่รู้หรือไม่ว่าชื่อแบรนด์ก็เป็นส่วนสำคัญลำดับต้นๆ เพราะมีผลต่อการจดจำ และภาพลักษณ์สินค้า บางชื่ออาจเหมาะกับช่วงเริ่มต้นแต่อาจไม่เหมาะกับธุรกิจที่เติบโตขึ้น นีคือหลักการตั้งชื่อที่เจ้าของแบรนด์ควรพิจารณา


 

1. ความหมายดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

     เบื้องต้นอาจเริ่มต้นด้วยการหาชื่อที่มีความหมายดีเพื่อเป็นสิริมงคล เพราะฉะนั้นชื่อที่ความหมายดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วจ้า

 
2. สะกดง่าย ออกเสียงไม่ยาก

     ข้อต่อไปอาจต้องนึกถึงฝั่งผู้บริโภคด้วยว่า อ่านออกเสียงหรือสะกดยากยากไปไหม  อุปสรรคเหล่านี้อาจทำให้ลูกค้าอาจต้องใช้เวลานานมากขึ้นกว่าจะจำชื่อแบรนด์ได้
     
 




3. ไม่ยาวเกินไป

     นอกจากจดจำยากแล้วชื่อแบรนด์ที่ยาวก็ยังส่งผลต่อการทำการตลาด การโปรโมทประชาสัมพันธ์
 

4. คิดเผื่อถึงการออกแบบโลโก้

     
เมื่อมีชื่อแบรนด์แล้วคุณต้องไปออกแบบโลโก้ ดังนั้นการตั้งชื่อจึงต้องคำนึงด้วยว่าหากมีการนำไปออกแบบ จะไปจัดวางอย่างไรให้มีความสวยงาม และดูโดดเด่นน่าสนใจ


5. ตอกย้ำด้วยสโลแกน

     
การเพิ่มสโลแกนเข้าไปจะทำให้ผู้บริโภคติดปากได้ง่ายขึ้น แต่สโลแกนก็ต้องไม่ยาวเกินไปเช่นกัน และสามารถสื่อถึงธุรกิจหรือลักษณะเด่นของสินค้า




 

6. ไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงผู้อื่น

     สิ่งนี้จะทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด สับสนได้ ดังนั้นควรหาข้อมูล สำรวจดูให้ดีว่าไม่มีคนอื่นใช้อยู่ก่อนแล้ว


7. สื่อถึงสินค้าหรือธุรกิจ 

     เพราะคุณต้องเจอคู่แข่งจำนวนไม่น้อย การตั้งชื่อแบรนด์ให้โดดเด่น สะดุดตาแล้ว หากชื่อแบรนด์ตรงกับสินค้าหรือบริการก็จะยิ่งทำให้ลูกค้าจดจำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย


8. คำนึงถึงการเติบโตของธุรกิจ

     ชื่อแบรนด์ที่ดีควรใช้ได้ยาวนาน ครอบคลุมถึงการขยายธุรกิจ เช่น การตั้งชื่อแบรนด์เป็นภาษาไทยก็อาจมีข้อจำกัด ในการอ่านหรือทำความเข้าใจ หากจะขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup