Digital Marketing

7 เหตุผลที่รู้แล้วจะไม่เริ่มกิจการจนกว่าจะมีแผนธุรกิจ

Text: Marisa.S

Main Idea
 
  • มีงานวิจัยบอกว่าบริษัทที่วางแผนและตรวจสอบผลลัพธ์ของพวกเขาเป็นประจำจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้น 30% และมีโอกาสน้อยที่จะกลายเป็นหนึ่งในจำนวนธุรกิจที่ล้มเหลว   
 


     การทำงานโดยไร้แผนก็เหมือนการเดินไปมาโดนไม่รู้เส้นทาง เพราะการวางแผนธุรกิจที่ดี ส่งผลทำให้องค์กรเติบโตในอนาคต คุ้มค้ากับเวลาที่เสียไป นี่คือ 7 เหตุผลที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้
 


 

      1. ช่วยให้ธุรกิจโตเร็วขึ้น 30%

     เพราะการเขียนแผนธุรกิจไม่ใช่คำทำนายอนาคตของบริษัท แต่มันคือ ขั้นตอนการเขียนแผนสิ่งที่ต้องทำ กำหนดเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น โดยมีงานวิจัยบอกว่าบริษัทที่วางแผนและตรวจสอบผลลัพธ์ของพวกเขาเป็นประจำจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้น 30% และมีโอกาสน้อยที่จะกลายเป็นหนึ่งในจำนวนธุรกิจที่ล้มเหลว
 

     2. เปรียบเสมือนสินทรัพย์

     บางครั้งเมื่อมาถึงในจุดที่ต้องการขายกิจการ แผนธุรกิจที่เรามีถือว่าเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ยิ่งธุรกิจที่ทำอยู่มีแนวโน้มที่เติบโตก็จะมีมูลค่ามาก หากผู้ซื้อเข้าใจรูปแบบธุรกิจของบริษัทนั้นๆ ด้วยแล้ว สามารถเติบโตขยายขนาดได้โดยง่าย 
 


 

     3. เอกสารชั้นดีสำหรับการกู้เงิน

     หากกำลังมองหาเงินกู้เพื่อการลงทุนจากธนาคารหรือตามหานักลงทุนผู้ใจดี พวกเขาเหล่านี้ต้องการทราบว่าบริษัทมีความสามารถมากพอสำหรับทำธุรกิจหรือเปล่า ไม่จำเป็นต้องเขียนเอกสารเป็นร้อยๆ หน้า แต่จะต้องมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้นายธนาคารหรือนักลงทุนเห็นว่าได้ชัดว่าธุรกิจนั้นมีมั่นคง ดังนั้นการมีแผนธุรกิจทำให้เป็นเรื่องง่ายทำให้คู่ค้าและผู้สนับสนุนทุกประเภทที่จะเข้าใจรูปแบบธุรกิจ และการเงิน 
 
 
     4. ตัดสินใจด้วยความมั่นใจ

     เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นปัญหาที่จะพบคือ ช่วงเวลาไหนควรจ้างพนักงานใหม่ ตอนไหนควรขยายกิจการ หรือการซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหญ่ แผนธุรกิจจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ดี
 
     5. ช่วยตรวจสอบกระแสเงินสด

     งบกระแสเงินสดเป็นหนึ่งในสามงบการเงิน นอกจากงบดุล และ งบกำไรขาดทุน ที่มีความสำคัญที่จะนำมารวมกับแผนธุรกิจ การตรวจสอบงบกระแสเงินสดเป็นประจำ จะช่วยให้เห็นปัญหากระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการหลีกเลี่ยงวิกฤตเงินสดที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ 
 

     6. ช่วยลดความเสี่ยง

     เมื่อเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ มีหลายสิ่งที่ผู้ประกอบการยังไม่รู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้า การแข่งขันและแม้แต่การดำเนินงาน สำหรับความไม่แน่นอนนั้นเมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจมีหลายสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยง การสร้างและทบทวนแผนธุรกิจของเป็นประจำเป็นวิธีที่ดีในการค้นพบจุดอ่อน ข้อบกพร่อง ช่องโหว่และสมมติฐาน เพื่อพัฒนาแผนฉุกเฉิน 
 

     7. เป็นรากฐานที่มั่นคง

     การวางเป้าหมายการขาย รายได้บริษัทและการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่ลงทุนกับผลลัพธ์ที่หวังไว้ตามเป้าหมายจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จ ดังนั้นต้องมีการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 

Source: https://articles.bplans.com/reasons-business-plans-are-important/ 
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup