Digital Marketing

3 ข้อเตือนใจ ฉบับคนเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ถ้าอยากไปให้ถึงจุดสูงสุด
     เส้นเดินทางของเหล่าผู้ประกอบการแต่ละคนต่างเต็มไปด้วยบทเรียนมากมาย มีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากเริ่มธุรกิจของตัวเอง แต่ส่วนมากก็ล้มเลิกหรือล้มหายระหว่างทาง บ้างก็กลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าจะทำอะไร ข้อเตือนใจ 3 อย่างนี้อาจะทำให้คุณคือหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จรายต่อไปของไทยย่อมได้
 

     1. อย่ากังวลกับความล้มเหลว

     แน่นอนว่าความฝันของผู้ประกอบการทุกคนคือ การประสบความสำเร็จ แต่สิ่งนี้ย่อมมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่าย เพราะอย่างที่รู้กันความล้มเหลวมักเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเสมอ ดังนั้น อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวมาบั่นทอน หรือทำให้เราต้องปิดฉากความฝันของตัวเองอย่างง่ายๆ
 
     2. อย่าหยุดเรียนรู้

     ต้องลงทุนกับการศึกษาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จะทำให้สามารถสร้างสิ่งที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะในยุค New normal ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ให้ทันกระแสโลกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
 

     3. อย่าลืมคาดการณ์อนาคต

     คาดการณ์ถึงความต้องการสำคัญในตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จให้ลืมสิ่งที่เคยทำไปแล้ว และเริ่มมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พยายามมองสิ่งต่างๆ จากมุมมองที่แตกต่างและสร้างสรรค์ คอยประเมินวัดผลสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต รวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ณ เวลานี้ด้วย
               

     อยากเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ลงมือทำเลย!
 
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup