Digital Marketing

5 Steps ทำ Pitch Deck เตรียมพรีเซนเทชันให้ได้เงินจากนักลงทุนมาลุยธุรกิจ

Text : นเรศ เหล่าพรรณราย Co-founders SCN Media Pte.Ltd


    หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของ Startup ในการขอระดมทุนจากนักลงทุนก็คือ การทำพรีเซนเทชั่นเพื่ออธิบายธุรกิจของบริษัทให้นักลงทุนได้เข้าใจและตัดสินใจที่จะลงเงินทุน จึงจะพาไปเรียนรู้ว่าการทำ Pitch Deck ที่ดีนั้นต้องมีองค์ประกอบด้านใดบ้าง


     1. อธิบายธุรกิจให้เคลียร์และชัดเจน


     หากนักลงทุนไม่มีความเข้าใจว่าธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับอะไรก็ยากที่จะได้รับเงินลงทุน จึงควรที่จะชี้ชัดไปเลยว่าธุรกิจที่ทำอยู่นั้นขายอะไร กลุ่มลูกค้าคือใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบรายได้มาจากทางไหน เช่น แบบ B2B, B2C หรือ B2B2C เป็นต้น 

     2. แสดงภาพให้เห็นโอกาสการเติบโต     นักลงทุนจะไม่ลงเงินใน Startup หากธุรกิจที่ดำเนินอยู่นั้นมีคู่แข่งอยู่จำนวนมากหรือตลาดใกล้จะอิ่มตัวแล้ว จึงต้องแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของบริษัทยังมีช่องทางในการเติบโตได้อีกมาก โดยเทคนิคที่ใช้กันคือ การแสดงให้เห็นว่าขอเพียงส่วนแบ่งตลาด 1 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดก็จะคิดเป็นมูลค่า XXX บาท และหากเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น X เท่าก็จะมีมูลค่าธุรกิจ XXX บาท เพียงเท่านี้นักลงทุนก็จะประเมินโอกาสในการเติบโตของกิจการได้


     3. อธิบายให้เห็นภาพว่าจะใช้เงินทุนไปกับอะไรบ้างในสัดส่วนเท่าไร


     ควรกำหนดวงเงินลงทุนที่ต้องการให้ชัดเจนว่ามีมูลค่าเท่าไรหรืออยู่ระหว่างช่วงมูลค่าเท่าไร นอกจากนี้ ยังต้องระบุด้วยว่า สัดส่วนการใช้เงินทุนนั้นถูกจัดสรรไปยังส่วนใดบ้าง รวมถึงทำแผนการใช้เงินทุนที่ได้รับมาจะสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลานานเท่าใด และหากหมดลงจะมีออปชั่นในการขอระดมทุนเพิ่มเติมได้อีกภายในระยะเวลาเท่าไร 

     4. ทำแผนรายได้ที่จะเกิดขึ้นหลังระดมทุน     ผู้ที่ลงทุนย่อมต้องการจะเห็นภาพของพัฒนาการในด้านรายได้ของบริษัทหลังจากที่ระดมทุนได้ลงไป ผู้ทำ Pitch Deck จึงต้องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของรายได้ที่จะเกิดขึ้นหลังการระดมทุน รวมถึงสัดส่วนรายได้ที่จะเปลี่ยนไป 


     5. อธิบายสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน


     การประเมินแวลูเอชั่นของกิจการที่จะเกิดขึ้นหลังการระดมทุน โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนที่ถือหุ้นในสัดส่วน X เปอร์เซ็นต์จะได้รับหุ้นที่ตีเป็นมูลค่าเท่าไร รวมถึงต้องชี้แจงให้เห็นถึงแผนของการ Exit หรือแผนการระดมทุนในรอบต่อไปด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำการขายหุ้นเพื่อ Exit ทำกำไรออกไปในการระดมทุนรอบต่อไป หรือใช้สิทธิลงทุนต่อโดยได้รับส่วนลดมูลค่าหุ้น


      นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพรีเซนต์ธุรกิจและข้อมูลทางด้านการเงินให้กับนักลงทุน แต่สิ่งที่สำคัญคือ Startup จะต้องลงมือทำให้เกิดเป็นจริงด้วย เพราะต่อให้พรีเซนต์ดีเพียงใดแต่ Performance ทางธุรกิจไปไม่ถึงก็ไม่อาจช่วยให้ระดมทุนได้แต่อย่างไร


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup