Digital Marketing

แชร์เคล็ดลับทำการตลาดในช่วงโควิดให้ธุรกิจไม่สะดุด

Text : Marisa.S 


     ในขณะที่โลกกำลังพยายามรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการธุรกิจต่างก็กำลังคิดหาวิธีการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อหวังเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยอดขายลดลงนอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้น จึงจำเป็นต้องติดตามกระแสและพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา และนี่คือ 6 วิธีการทำการตลาดที่จะช่วยให้ยอดขายกลับมาอีกครั้งในช่วงวิกฤตโควิด-19 
 
1. การกำหนดเป้าหมายใหม่จากลูกค้าเก่า 
- การหาลูกค้าใหม่อาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการรักษาลูกค้าเก่าถึง 5 เท่า
- การรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถเพิ่มกำไรได้ 25-95 เปอร์เซ็นต์
- ลูกค้าเก่ามีแนวโน้มที่จะรับข้อเสนอใหม่มากขึ้น 7 เท่า

2. เน้นการทำตลาดบนโซเชียลมีเดีย
- เกือบ 54 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้ากำลังใช้โซเชียลมีเดีย
- 71 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคมีประสบการณ์ด้านดีบนโซเชียลมีเดีย  
- 54 เปอร์เซ็นต์ของเบราว์เซอร์โซเชียลกำลังใช้โซเชียลมีเดียเพื่อวิจัยผลิตภัณฑ์
- 73 เปอร์เซ็นต์ของนักการตลาดเชื่อประสิทธิภาพการทำตลาดบนโซเชียลมีเดีย 

3. ปรับปรุงแคมเปญการตลาดใหม่
- วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนด์
- เลือกช่วงเวลาของแคมเปญของแบรนด์ให้เหมาะสม
- ทำให้เนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค
- วางแผนแคมเปญตามเป้าหมายของแบรนด์


4. ลูกค้าประจำคือทรัพยากรที่ดีที่สุด 
- รวมช่องทางที่เหมาะสมในการกำหนดเป้าหมายลูกค้ากลุ่มนี้
- พยายามรักษาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
- อย่าตั้งราคาสินค้าเกินความหวังของลูกค้าประจำ
- ใช้ประโยชน์จากความภักดีของลูกค้าประจำ
- ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง


5. ใช้คำและภาพที่เหมาะสมกับแคมเปญ
- ใช้ภาษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับแคมเปญ
- ควรพูดคุยและสร้างการมีส่วนร่วม
- ใช้ภาพที่เหมาะสมในแคมเปญ

6. ทำการตลาดด้วยการแจ้งเตือน 
- ทำการตลาดอย่างมีข้อมูลให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
- แจ้งลูกค้าเรื่องวิกฤต
- แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุด
- อย่าใส่เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ 
- เอาใจใส่ลูกค้าในช่วงวิกฤตนี้ 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup