Digital Marketing

คิดเจาะตลาดท้องถิ่น! ต้องรู้ 5 วิธีชนะใจลูกค้าด้วยกลยุทธ์ Glocal Marketing

 

Text : flymetothemoon

     Glocal Marketing คือการตลาดที่แตกย่อยมาจากการตลาดแบบ Global Marketing เป็นกลยุทธ์ที่ปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่มากขึ้นโดยที่ยังยึดกลยุทธ์ระดับโลกเป็นหลักเพื่อการสื่อสารที่ตรงกันทั่วโลก เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่สนใจและเข้าใจในตัวแบรนด์ได้มากขึ้นทำให้กลยุทธ์ระดับโลกประสบความสำเร็จ และนี่คือ 5 วิธีการสร้างแบรนด์ตามกลยุทธ์ตาม Glocal Marketing

     1. สำรวจและกำหนดข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาในแต่ละท้องที่

         วัฒนธรรมและภาษาเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งแรกที่ควรนึกถึงในการปรับกลยุทธ์การตลาดระดับโลกให้เข้ากับข้อแตกต่างในแต่ละท้องที่ วัฒนธรรมสามารถบอกถึงพฤติกรรมที่สำคัญของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ประเภทสินค้าที่กลุ่มเป้าหมายจะเลือกซื้อ สีของสินค้าที่จะทำให้ลูกค้าสนใจหรือกลยุทธ์การตลาดที่ไม่ควรในแต่ละประเทศ รวมถึงภาษาในแต่ละประเทศที่เป็นสิ่งกำหนดความเข้าใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น มุกตลกในภาษาฝรั่งเศสพอเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยอาจสร้างความไม่เข้าใจและไม่ตลกสำหรับคนไทย

 

 

     2. สร้างตัวตนสมมติของผู้ซื้อในท้องถิ่น

         การสร้างตัวตนสมมติของกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและคิดเหมือนคนในท้องถิ่นได้มากขึ้น เราสามารถสร้างตัวตนสมมติของกลุ่มเป้าหมายได้จากการทำสำรวจข้อมูลการตลาดในท้องถิ่น เช่น ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เว็บไซต์ยอดนิยมที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการค้นหาข้อมูล ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

 

 

     3. ทำแคมเปญการตลาดด้วยภาษาท้องถิ่น

          การแปลแคมเปญการตลาดตามภาษาท้องถิ่นจะทำให้แบรนด์เข้าถึงและได้รับการยอมรับมากขึ้น จากผลสำรวจของ Global Multilingual CX Report ระบุว่า 75% ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาจะยอมใช้จ่ายเพียง 500 ดอลลาร์กับแบรนด์ที่ไม่มีบริการภาษาท้องถิ่นของพวกเขา 68% ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นที่มีการให้บริการในภาษาท้องถิ่น 64% ผู้บริโภคจะยอมจ่ายสูงขึ้นให้กับแบรนด์ที่มีการบริการภาษาท้องถิ่น และ 57% ผู้บริโภคมองว่าแบรนด์ที่ไม่มีบริการภาษาท้องถิ่นเป็นแบรนด์ที่มีอคติ

 

 

     4. ทำงานให้เป็นทีมเดียวกันของทีมระดับโลกและทีมท้องถิ่น

         ไม่ว่ากลยุทธ์การตลาดจะดีแค่ไหนแต่ถ้าทีมไม่สื่อสารกันให้เข้าใจการประสบความสำเร็จก็จะเป็นเรื่องยาก ข้อมูลแคมเปญการตลาดอาจถูกส่งไม่ครบหรือเกิดความไม่เข้าใจในข้อมูลที่ทีมต้องสื่อสารกับลูกค้าได้ ดังนั้นการจัดการทีมให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบให้มั่นใจว่าแต่ละทีมมีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งทีมการตลาดระดับโลกและทีมการตลาดท้องถิ่น

 

 

     5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลผลตอบรับของแคมเปญการตลาดอย่างสม่ำเสมอ

         เพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์การตลาด Glocal มีประสิทธิภาพให้วัด ROI หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาว่ากลยุทธ์ไหนที่ได้ผลตอบรับดีที่สุดและกลยุทธ์ประเภทไหนที่เราควรทำต่อ รวมถึงการวิเคราะห์ KPI ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน การตรวจสอบอันดับ SEO หรือที่เรียกว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของแบรนด์และอัตราการคลิกของแคมเปญโฆษณา (CTR) เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของการทำกลยุทธ์การตลาดในอนาคต


ที่มา :

- https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2023/01/24/5-ways-brands-can-create-a-glocal-marketing-strategy/?sh=70a863586db3
- https://www.businesswire.com/news/home/20211026005375/en/Unbabel%E2%80%99s-2021-Global-Multilingual-CX-Survey-Reveals-68-of-Consumers-Prefer-to-Speak-with-Brands-in-Their-Native-Language


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup