Digital Marketing

อยากขายดีต้องรู้! รีวิวออนไลน์กลยุทธ์เด็ดมัดใจลูกค้า GEN ไหนสำคัญที่สุด?

 

     รู้หรือไม่ว่า  95% ของผู้ซื้ออ่านรีวิวออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อ นั่นก็เพราะว่าเสียงที่ออกมาจากผู้ซื้อมักมีพลังเสมอ สินค้ามีรีวิว คนยิ่งสนใจ  ยิ่งมีการรีวิวด้านบวก ก็ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือ และช่วยให้ค้นหาสินค้าเจอได้ง่ายขึ้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า “รีวิว” สินค้าเป็นหนึ่งกลยุทธ์เด็ดที่จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น  ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจออนไลน์เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าหลายๆ ธุรกิจให้ความสำคัญกับการรีวิวมากขึ้น

     วันนี้เราเลยนำขอมูลจาก Website Builder Expert มาให้ดูว่ากลุ่มคนแต่ละ Gen ให้ความสำคัญและมีพฤติกรรมกับการรีวิวแตกต่างกันอย่างไร

     -95% ของผู้ซื้ออ่านรีวิวออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อ

     -2 ใน 3 ของผู้ซื้ออ่าน 1-10 รีวิวก่อนตัดสินใจซื้อ

 

 

Gen Z และ Millennials  

     - ใช้เวลาอ่านรีวิว 18 นาทีก่อนตัดสินใจ

     - 181 จำนวนรีวิวที่จะทำให้ได้รับความไว้วางใจ 

     - 85% สั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งครั้งผ่านช่องทางดิจิทัล

Gen Z และ Millennials เลือกซื้อและรีวิวออนไลน์อย่างไร

     50% โพสต์รีวิวผ่านมือถือ

     51% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาธุรกิจในท้องถิ่นทุกวัน

     42% ชอบเขียนรีวิวบน Google

     25% ชอบเขียนรีวิวบนเว็บไซต์ธุรกิจโดยตรง

 

 

Gen X  

     - ใช้เวลาอ่านรีวิว 13 นาทีก่อนตัดสินใจ

     - 116 จำนวนรีวิวที่จะทำให้ได้รับความไว้วางใจ

     - 78% สั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งครั้งผ่านช่องทางดิจิทัล

Gen X เลือกซื้อและรีวิวออนไลน์อย่างไร

     40% โพสต์รีวิวผ่านมือถือ

     46% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาธุรกิจในท้องถิ่นทุกวัน

     28% ชอบเขียนรีวิวบน Google

     37% ชอบเขียนรีวิวบนเว็บไซต์ธุรกิจโดยตรง

 

 

Baby Boomers  

     - ใช้เวลาอ่านรีวิว 10 นาทีก่อนตัดสินใจ

     - 42 จำนวนรีวิวที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจ

     - 59% ซื้ออย่างน้อยหนึ่งครั้งผ่านช่องทางดิจิทัล

Boomers ซื้อสินค้าและรีวิวออนไลน์อย่างไร

     28% โพสต์รีวิวผ่านมือถือ

     6% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาธุรกิจในท้องถิ่นทุกวัน

     24% ชอบเขียนรีวิวบน Google

     50% ชอบเขียนรีวิวบนเว็บไซต์ธุรกิจโดยตรง

 

เหตุผลในการเขียนรีวิวที่ดี

     62% ช่วยให้ผู้อื่นตัดสินใจซื้อได้ดีขึ้น

     61%  แบ่งปันประสบการณ์

     56% ให้รางวัลแก่บริษัทสำหรับการบริการที่ดี

เหตุผลในการเขียนรีวิวที่ไม่ดี

     52% เพื่อเตือนชุมชนออนไลน์

     49% ช่วยให้ผู้อื่นตัดสินใจซื้อได้ดีขึ้น

     38%  ช่วยบริษัทปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup