Digital Marketing

ทำคอนเทนต์แบบไหน ถึงดึงดูดลูกค้าได้ไวๆ

 

Text : flymetothemoon

     หากคิดจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่เราจะหาวิธีพัฒนาให้ได้ตรงจุด การศึกษากลยุทธ์ Buyer's Journey ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้ซื้อจะรู้จักสินค้า พิจารณาสินค้า จนตัดสินใจซื้อ  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าของแบรนด์รู้จักลูกค้ามากขึ้นและสามารถพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วและมั่นคง

1. Awareness stage หรือขั้นตอนตระหนักรู้

     เป็นกระบวนความคิดแรกที่ทำให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ลูกค้าตระหนักถึงปัญหาที่เจอและต้องการแก้ปัญหาทำให้ลูกค้าได้หาและเจอสินค้าของแบรนด์

     เป้าหมาย : แบรนด์ควรหาวิธีที่จะทำให้ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าให้ได้มากที่สุด ทำให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าของแบรนด์สามารถที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าได้

     คอนเทนต์ที่ช่วยเข้าถึงลูกค้า : บทความออนไลน์, อินโฟกราฟิกส์, พอดแคสต์, อีบุ๊ก, รายงาน        

2. Consideration stage หรือขั้นตอนศึกษาและพิจารณา

     หลังจากที่ลูกค้าได้รู้จักสินค้าและรู้ว่าสินค้ามีคุณสมบัติที่จะแก้ปัญหาของตัวเองได้ ลูกค้าจะพยายามหาข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าสินค้าจะสามารถแก้ปัญหาได้จริง

     เป้าหมาย : พูดคุยกับลูกค้าสร้างความเชื่อใจในตัวสินค้า

     คอนเทนต์ที่ช่วยเข้าถึงลูกค้า : กรณีศึกษา, วิดีโอขั้นตอนการทำงานของสินค้าและบริการ, การทดสอบสินค้า, การจัดสัมมนา

3. Decision stage หรือขั้นตอนตัดสินใจ

     พอลูกค้าได้รู้ว่าสินค้าสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ต่อมาสิ่งที่ลูกค้าจะให้ความสนใจคือจุดเด่นของสินค้าที่ต่างจากสินค้าของแบรนด์อื่นที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน

      เป้าหมาย : เปลี่ยนคนที่สนใจในตัวสินค้าให้เป็นลูกค้าของแบรนด์

     คอนเทนต์ที่ช่วยเข้าถึงลูกค้า : สินค้าให้ทดลองใช้ฟรี, สาธิตสดการใช้สินค้า, การให้คำแนะนำ, โปรโมชั่น, รีวิวจากลูกค้าที่ใช้จริงหรือการได้รับรองคุณภาพสินค้าจากองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ, ตารางเปรียบเทียบคุณภาพสินค้า

4. Retention Stage หรือขั้นตอนการรักษาฐานลูกค้า

     หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้า สิ่งสำคัญคือการทำอย่างไรให้ลูกค้าอยากที่จะกลับมาซื้อสินค้ากับแบรนด์อีกครั้ง

‍     เป้าหมาย : เตือนลูกค้าถึงเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้ากับแบรนด์และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจแบบเดิมอีกครั้ง

     คอนเทนต์ที่ช่วยเข้าถึงลูกค้า : การให้บริการหลังการขาย, การแชทออนไลน์กับลูกค้า, คูปองส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งต่อไป, การสะสมแต้มเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับลูกค้าที่ใช้บริการแบรนด์อย่างต่อเนื่อง, ส่งอีเมลติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup