nec

hilight story : Knowledge Hub


 • TV : HILIGHT

  คุยกับเซียน# การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SME (มัลลิการ์อินเตอร์ฟู้ด)

  คุยกับเซียน# การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SME (มัลลิการ์อินเตอร์ฟู้ด)

  ช่วงคุยกับเซียนวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ฟิล ปรัชญา คุณชมพลอย หลีระพันธ์ ผู้บริหารมัลลิการ์ อินเตอร์ ฟู๊ด และคุณบรรยง ชาญพิพัฒนชัย ผู้อำนวยการ Lean Six Sigma ถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ Lean Supply Chain by TMB...คลิกชมได้เลยครับ

  • ​คุยกับเซียน#Leader Chief on Stage : ผู้นำต้มยำน้ำข้น ฉลอง 10 ปี สลิงชอท กรุ๊ป

   ​คุยกับเซียน#Leader Chief on Stage : ผู้นำต้มยำน้ำข้น ฉลอง 10 ปี สลิงชอท กรุ๊ป

  • ​การเติบโตของ Startup ไทย

   ​การเติบโตของ Startup ไทย

  • คุยกับ ดร.อาชว์ กับภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

   คุยกับ ดร.อาชว์ กับภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

  • ​GIT สร้างมาตรฐาน ยกระดับ "อัญมณีไทย"

   ​GIT สร้างมาตรฐาน ยกระดับ "อัญมณีไทย"

  smeknowledge

 • news : Latest update


 • SME Thailand Radio

  innoawards2016

 • sme startup : review

  ณดล ชัยปราณี Are you LOCO, Are you CRAZY

  Issue 31, 20 May 2016
  ณดล ชัยปราณี Are you LOCO, Are you CRAZY
  พบกับบทสัมภาษณ์ ณดล ชัยปาณี กับการเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาภายใต้ชื่อแบรนด์ LOCO แอพพลิเคชันที่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพฯ ซึ่งในมุมของคนรุ..

  ad-nec

 • sme thailand : review

  มหาอำนาจกำลังซื้อ ผู้กุมเศรษฐกิจไทย

  มหาอำนาจกำลังซื้อ ผู้กุมเศรษฐกิจไทย
  ในภาวะที่กำลังซื้อหดตัว การจับจ่ายใช้สอยไม่คล่องมือ สิ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนสงสัยใคร่รู้ นั่นคือ ในยามนี้ใครมีเงินอยู..